FICO: Väzba pre Martina R. diskvalifikuje Špecializovaný trestný súd a prokuratúru

Robert Fico zdôraznil, že Smer-SD je pripravený podporiť poslanecký návrh Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorým sa majú v rámci novely Trestného poriadku meniť podmienky a dĺžka trvania väzby.

Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorým nariadil prepustiť advokáta Martina Ribára z väzby, diskvalifikuje Špecializovaný trestný súd (ŠTS) a špeciálnu prokuratúru. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia šéfa Smeru-SD Roberta Fica.

Dáva nám obraz, ako dnes funguje polícia, prokuratúra a súdy pri rozhodovaní o väzbe

Kritika nadkvalifikácie trestných činov

Fico podotkol, že nález ÚS SR nechce považovať za prelomový, ale ako školu pre Úrad špeciálnej prokuratúry a ŠTS. „Ústavný súd vydal rozhodnutie, ako sa robí cesnaková polievka pre súdy a prokuratúru,“ uviedol. Zároveň podľa neho rozhodnutie ÚS SR ukazuje, že je potrebné upraviť podmienky a dĺžku trvania kolúznej väzby. Kritizuje nadkvalifikáciu trestných činov, ktorá má prispievať k ľahšiemu umiestňovaniu obvinených do väzby.

Zdôraznil, že Smer-SD je pripravený podporiť poslanecký návrh Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorým sa majú v rámci novely Trestného poriadku meniť podmienky a dĺžka trvania väzby. „Tento návrh v prvom čítaní podporíme,“ uviedol s tým, že Smer-SD je v prípade potreby otvorený pozmeňovacím návrhom.

Prepustenie Martina R. nariadil Ústavný súd

ŠTS prepustil advokáta Martina R. z väzby v piatok 14. mája. Jeho prepustenie z väzby predtým nariadil ÚS SR. Ten konštatoval, že väzobným stíhaním advokáta došlo k porušeniu jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. Advokát Martin R. sa dostal do väzby po výpovedi bývalého klienta a kajúcnika v prípade skupiny takáčovcov. Podstata jeho obvinenia spočíva podľa jeho obhajcu Pavla Antoša v tom, že mal navádzať svojho klienta, aby sa nepriznal k trestnému činu.

Policajti ho zadržali v októbri 2019 v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 ľudí, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. ŠTS ho spolu s ďalšími vzal do väzby 30. októbra 2019, väzbu mu následne predlžovali a rozhodnutia potvrdzoval aj Najvyšší súd SR. Prokurátor ÚŠP podal na Martina R. koncom apríla obžalobu z organizovania zločineckej skupiny a ďalších trestných činov.

Právny prehľad k téme z portálu epravo

Väzba ako závažný zásah do ústavných slobôd jednotlivca

Podľa článku 17 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“): Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ustanovením prvej vety článku 17 ods. 2 Ústavy sa priznáva generálna ochrana osobnej slobody bez ohľadu na to, aký je dôvod obmedzenia osobnej slobodyAko sme uviedli v našom chronologicky skoršom príspevku, je nesporné, že rozhodnutím o vzatí obvineného do väzby (a jej následným výkonom) sa najintenzívnejšie zasahuje do jeho osobnej slobody, ako aj do jeho ústavnoprávne garantovaných základných občianskych slobôd.

Ústavné a zákonné limity trvania väzby

Podľa článku 17 ods. 5 Ústavy: „Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu“. Nakoľko sa trestnoprocesným inštitútom väzby najintenzívnejšiezasahuje do občianskych práv a slobôd obvineného, je preto aj čas, ktorý môže obvinený stráviť maximálne vo väzbe zákonodarcom, v Slovenskej republike limitovaný zákonom. Lehota trvania väzby obvineného sa odvíja od výšky trestnej sadzby za čin, ktorý sa obvinenému zo strany OČTK v uznesení o vznesení obvinenia kladie za vinu (pre ktorý je Obvinený trestne stíhaný).

Všeobecne k väzbe v podmienkach Slovenskej republiky

Väzba, ako zabezpečovací a ultima ratio prostriedok, je zákonodarcom v Slovenskej republike právne reglementovaná v ustanovení § 71 a nasl. Trestného poriadku (ďalej aj ako „TP“). Trestný poriadok v § 71 ods. 1 rozlišuje zásadne tri dôvody väzby, a to tzv.:

 1. Útekovú väzbu (§ 71 ods. 1 písm. a/ TP)
 2. Kolúznu väzbu (§ 71 ods. 1 písm. b/ TP)
 3. Preventívnu (predstihovú) väzbu (§ 71 ods. 1 písm. c/ TP)

Trvanie väzby v Slovenskej republike

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 6 TP sú OČTK a súdy povinné väzobné veci vybavovať prednostne a urýchlene. S trvaním väzby obvineného vyvstáva legitímna otázka súladu maximálnej lehoty trvania väzby, napríklad so zásadou primeranosti a zdržanlivosti v trestnom konaní uvedenou v ust. § 2 ods. 2 TS, ako aj s už vyššie uvedenou zásadou oficiality v trestnom konaní v zmysle ust. § 2 ods. 6 TP.

V prípravnom konaní je základná lehota väzby 7 mesiacov. Túto lehotu je možné predĺžiť za splnenia zákonných dôvodov. Väzba môže byť v prípravnom konaní predĺžená o ďalších 7 mesiacov.

Celková lehota trvania väzby v Slovenskej republike

V ustanovení § 76 ods. 6 TP zákonodarca v Slovenskej republike ustanovuje celkovú lehotu väzby za prípravné konanie spolu s konaním pred súdom. Dĺžka zákonom prípustného trvania väzby obvineného reflektuje na typovú závažnosť trestného činu, pre ktorý sa zo strany OČTK voči obvinenému vedie trestné stíhanie, a to pre:

 1. prečin – väzba nesmie presiahnuť celkovú lehotu 12 mesiacov (t.j. 1 rok),
 2. zločin – väzba nesmie presiahnuť celkovú lehotu 36 mesiacov (t.j. 3 roky) a
 3. obzvlášť závažný zločin – celkovú lehotu 48 mesiacov (t.j. 4 roky).

Márnym uplynutím celkovej lehoty trvania väzby obvineného musí byť obvinený prepustený z väzby na slobodu, a to bez ohľadu na to, že predmetná trestná vec nie je ešte právoplatne skončená.

Trvanie väzby v prípravnom konaní v Slovenskej republike

V ustanovení § 76 ods. 7 TP sa zákonodarcom v Slovenskej republike ustanovuje maximálna dĺžka lehoty väzby pre prípravné konanie. Z celkovej lehoty väzby uvedenej v § 76 ods. 6 TP na prípravné konanie pripadá lehota:

 1. 7 mesiacov pri prečine,
 2. 19 mesiacov pri zločine a
 3. 25 mesiacov pri obzvlášť závažnom zločine.

Špecifiká výkonu tzv. kolúznej väzby v podmienkach Slovenskej republiky

Podľa zákona o výkone väzby má výkon tzv. kolúznej („béčkovej“) väzby obvineného v komparácii s inými dôvodmi väzby (útekový alebo preventívny) prísnejšie podmienky jej výkonu. Obvinený vo výkone tzv. kolúznej väzby napríklad:

 1. je umiestňovaný do cely oddelene od iných obvinených, ktorí sú vo väzbe z iného než kolúzného dôvodu väzby,
 2. nie je umiestnený v oddiele väzby s tzv. zmierneným režimom (kde je možný voľný pohyb, stretávanie sa s inými obvinenými v iných nesúvisiacich trestných veciach v tom istom väzobnom oddiele),
 3. je obmedzený v používaní pevnej telefonickej linky z kolúznej väzby (s výnimkou telefonátov s obhajcom môže obvinený z kolúznej väzby telefonovať výlučne po predchádzajúcom súhlase OČTK, ktoré si môžu vyhradiť prítomnosť pri telefonovaní),
 4. je obmedzený v prijímaní a odosielaní listovej korešpondencie (listy obvineného smerom von z kolúznej väzby, ako aj listy adresované obvinenému do kolúznej väzby, sú kontrolované OČTK, resp. súdom; listová korešpondencia obvineného v kolúznej väzbe je prípustná len vtedy, ak jej obsah nie je v rozpore s účelom kolúznej väzby obvineného),
 5. je obmedzený v realizácii prijímania návštev (obvineného možno v kolúznej väzbe navštíviť iba s predchádzajúcim súhlasom prokurátora, resp. súdu – v závislosti od štádia TK), pričom na stretnutiach obvineného s návštevou v kolúznej väzbe je oprávnený byť zástupca prokuratúry a zásadne o všetkých kontaktoch obvineného v kolúznej väzbe s inými osobami rozhoduje prokurátor,
 6. nemôže pracovať, má tzv. spánkovú depriváciu spôsobenú nočným budením, z celového dňa je obvinený 23 hodín na cele, listy, či už od obvineného z ÚVV jeho rodine, alebo naopak od rodiny do ÚVV obvinenému, „idú“ takmer tri týždne,
 7. podmienky obvineného v kolúznej väzbe sú prísnejšie v porovnaní s „režimom“, aký panuje vo výkone trestu odňatia slobody

Vzhľadom na uvedené, je jednou z legitímnych otázok aj taká, či relatívne dlhé obmedzenie osobnej slobody obvineného väzobným stíhaním vo fáze predsúdneho konania alebo aj konania pred súdom je „bežné“ aj v dvoch susediacich štátoch. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli odpoveď na túto otázku aspoň načrtnúť v našom príspevku.

-RED2-

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/politika/fico-vazba-pre-martina-r-diskvalifikuje-specializovany-trestny-sud-a-prokuraturu/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings