Mičovský píše Matovičovi otvorený list: Hnutie stratilo protikorupčný charakter. OĽaNO uisťuje o “smerovaní”

Bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a v súčasnosti poslanec za hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽANO) Ján Mičovský zverejnil na sociálnej sieti otvorený list predsedovi Igorovi Matovičovi, v ktorom sa obáva o stratu protikorupčného charakteru hnutia. Zároveň kritizuje niektoré manažérske rozhodnutia, najmä personálne, svojho nástupcu vo funkcii.

Nastupujúcemu ministrovi, pánovi Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO) som odovzdal funkciu s presvedčením, že transplantácia slušnosti do chorého rezortu bude pokračovať. Avšak to, čo sa začalo diať na ministerstve pôdohospodárstva po mojom odchode, za slušné považovať nemôžem

tvrdí Mičovský.

 

Kroky nového ministra podľa neho zneucťujú protikorupčný étos hnutia. “Urážajú ľudí, ktorí sa k nám pridali a ktorí považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem. Nemlč, prosím, ani Ty, hnutie, ktoré si založil, si to nezaslúži,” vyzval Mičovský v liste Matoviča.

Hnutie v reakcii uisťuje o nezmenenom smerovaní. “Protikorupčné ťaženie OĽANO je nespochybniteľné, o čom jednoznačne svedčia doterajšie výsledky. Každý člen vlády nesie plnú politickú zodpovednosť za svoje personálne nominácie,” uviedol pre TASR Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Podnetmi Mičovského sa podľa neho bude poslanecký klub hnutia zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Podľa Mičovského slov je v tejto chvíli “všetko spochybnené”. “Mnohí moji bývalí kolegovia sú novým ministrom zo služby nepochopiteľne prepúšťaní, navyše nedôstojným spôsobom. Akoby to neboli ľudia, ktorých odborný i občiansky profil sa často formoval na protikorupčných bojiskách, ale samotní strojcovia úpadku predchádzajúcej doby,” tvrdí Mičovský a uvádza v liste viacero príkladov.

 

Ja však po našom poslednom rozhovore prestávam rozumieť Tebe. Naozaj si sa rozhodol prehliadať personálne kroky ministra Samuela Vlčana, ktoré znevažujú ľudí, čo s nesmiernym osobným nasadením pomáhali renovovať rezort? Pracovali sme na neľahkých úlohách v hrubo znečistenom priestore a ja som sa Tvojej podpory nikdy nedomáhal, súc si vedomý vlastných právomocí i zodpovednosti. Teraz by som však Tvoju podporu privítal. Nie však pre mňa, ale pre tých, ktorí uverili, že sme iní a dnes o tom pochybujú,” doplnil Mičovský.

“Osobné názory pána Mičovského nebudeme komentovať,” reagovali na exministrov list z odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Redakčná analýza

List Mičovského je ďalšia škvrna na “čistom” protikorupčnom papieri obyčajných ľudí a najmä ich straníckeho šéfa Igora Matoviča. Z komunikácie skôr plynie dojem, že to čo vládne hnutie  prezentovalo a prezentuje ako boj s korupciou je len forma mocenského boja o pozície v štáte a pri koryte moci s cieľom odstrániť politickú aj ekonomickú konkurenciu. Nemožno vylúčiť ani prízemné motívy pomsty bez zábran a pravidiel s čím sa spája najmä meno zakladateľa hnutia OĽaNO.

-red1-

Celý dokument:  Otvorený list predsedovi hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností

Vážený pán Igor Matovič,

do hnutia obyčajných ľudí ma priviedlo aktívne protikorupčné presvedčenie, ktoré si si v roku 2012 všimol a zrejme aj vďaka ktorému si ma v roku 2020 poctil veľkou dôverou návrhom na vymenovanie za člena vlády. Toto presvedčenie ma o túto vysokú službu napokon aj spravodlivo pripravilo. Za návrh vymenovať za generálnu riaditeľku pozemkového fondu osobu, ktorá mala v minulosti blízko k mafii a ktorá je dnes obvinená z korupcie, som bol politicky naozaj zodpovedný ja, hoci to nebola moja voľba. Keďže je však naším cieľom dokázať, že krajina sa dá riadiť čestne, iné riešenie ako demisia nebolo možné.

Nastupujúcemu ministrovi pánovi Samuelovi Vlčanovi som odovzdal funkciu s presvedčením, že transplantácia slušnosti do chorého rezortu bude pokračovať. Avšak to, čo sa začalo diať na ministerstve pôdohospodárstva po mojom odchode za slušné považovať nemôžem.

Spolupracovníci, ktorí prišli spolu so mnou presadzovať vládne ciele, každodenne dokazovali, že práca v rezorte môže byť skutočnou službou pre krajinu. Iste, urobil som na politickej šachovnici i nejeden chybný ťah, no ani jeden nečestný. Myslím, že aj najväčší neprajníci museli vo svojom zvyškovom svedomí cítiť, že sme do budovy na Dobrovičovej vniesli novú politickú i ľudskú kultúru. Na rozdiel od minulosti nemal nik, naozaj nik, na mňa to „správne“ telefónne číslo, ktorým by určoval komu má koľko z miliárd pretekajúcich rezortom pripadnúť. Pracovali sme tak, ako nás k tomu zaväzuje vládny program, sebaúcta i vlastné svedomie.

Dnes je to však všetko spochybnené. Mnohí moji bývalí kolegovia sú novým ministrom zo služby nepochopiteľne prepúšťaní, navyše nedôstojným spôsobom. Akoby to neboli ľudia, ktorých odborný i občiansky profil sa často formoval na protikorupčných bojiskách, ale samotní strojcovia úpadku predchádzajúcej doby. Uvediem Ti niekoľko príkladov.

Pracovníci protikorupčného oddelenia, ktoré som vytvoril pod vedením osvedčeného kolegu z bývalých vyšetrovateľov NAKA, boli za použitia klamstva prepustení. Išlo pritom o skúsených profesionálov, výsledkom náročnej práce ktorých boli detailne spracované trestné oznámenia, mapujúce rezortné zločiny. A ktorí mali v tejto oblasti pred sebou ešte mnoho práce…

Radový IT špecialista, ktorý po rokoch kolektívneho mlčania prejavil odvahu a začal v rezorte odhaľovať hlboko zažratú softvérovú korupciu mnohomiliónových rozmerov, bol s nechutnými vyhrážkami prepustený medzi prvými…

Lesník, generálny riaditeľ, ktorý v časoch vlády Smeru poukázal na kradmé praktiky nitrianskych zlosynov a ktorý rozbiehal historickú reformu štátneho podniku Lesy SR zameranú na prírode blízke hospodárenie, bol odvolaný bez poznania podstaty jeho činnosti. Obchodný riaditeľ, ktorý úspešne pracoval na zvrátení monopolu najväčších odberateľov dreva v prospech menších domácich spracovateľov, nasledoval zakrátko za ním…

Inšpiratívnym morálnym, odborným a ľudským kreditom disponuje dnes už takmer bývalá generálna riaditeľka kancelárie ministra, ktorá sa v minulosti statočne vyhranila voči zlovôli predchádzajúcej ministerky. Vracia sa do vysokého úradu v zahraničí, ktorý opustila kvôli tomu, aby na Slovensku pomohla zvíťaziť pravde. Vracia sa tam bez problémov, no nám tu bude veľmi chýbať…

Odísť musela aj riaditeľka verejného obstarávania, známa svojím nekompromisným uplatňovaním zákona.

Odvolaný generálny riaditeľ platobnej agentúry, manažér a zároveň praktický farmár, postupoval pri záchrane akreditácie tejto životne dôležitej inštitúcie možno menej elegantne, no zápalisto a najmä úspešne. Jeho bezkonkurenčnou výhodou bolo poznanie mínových polí nemorálností, po ktorých pôdohospodárov hnali korupčné pravidlá minulosti. Inšpekcia, ktorú vytvoril na kontrolu kontrolórov, ktorí boli častým nástrojom korupcie, bola však zrušená…

Profesionálny lesník a ochranár, riaditeľ Lesopoľnohospodárskeho podniku v Uliči, dokázal v krátkom čase ekonomicky stabilizovať drsne rozkrádaný podnik, trestnými oznámeniami prinavrátiť nádej v spravodlivosť a predovšetkým nasmerovať tento jedinečný kút Slovenska k skutočne prírode blízkemu hospodáreniu. Reakciou nového vedenia ministerstva je jeho odvolanie a návrat ťaživých tieňov minulosti…

Vypustenie vzdelávania a múzejníctva z odboru, ktorý sme vytvorili na podporu týchto dlhodobo zanedbávaných oblastí, je nielen nepochopením ich významu, ale aj smutným prejavom nekultúrnosti.

Avšak aký paradox – štátna zamestnankyňa, ktorá bola za hrubé porušenie pracovnej disciplíny prepustená s okamžitou platnosťou, sa po nástupe nového ministra vrátila, a to dokonca na ešte vyššiu pozíciu, pričom tento krok bol odobrený lživým tvrdením, že jej pracovný pomer nebol nikdy ukončený.

Nechcem obísť ani dobrovoľný odchod generálnej tajomníčky služobného úradu, ktorá bola zo strany nášho hnutia vystavená vskutku nedôstojným tlakom. Ide o výnimočnú osobnosť, ktorá prišla ministerstvu pomôcť aj za cenu osobných obetí z pozície riaditeľky najúspešnejšej biosférickej rezervácie na svete.

Takéto postupy nemôžem hodnotiť inak ako hrubý prejav neúcty k ľuďom, ktorí nielenže rozumejú svojej profesii, ale šíria aj ducha osvety, čo je vždy, dnes však zvlášť, mimoriadne potrebná kombinácia.

Minister má samozrejme právo vybrať si svojich spolupracovníkov, no otázka čo ho núti k masívnemu odstraňovaniu práve tých, ktorí priniesli do rezortu odvahu odhaľovať zlo, nemalé vedomosti i ľudskosť, sa obísť nedá. A rovnako ani tá, kde boli a čo robili počas predchádzajúcej doby temna mnohí z tých, ktorí ich dnes prichádzajú nahradiť? No najmä nemožno nevysloviť otázku najzávažnejšiu – v čí prospech sa to takto deje..?!

Naše úspešné hnutie vzniklo, vážený pán predseda, vďaka Tebe, a to na troskách korupciou rozvrátenej krajiny. Rad Ďurka Langsfelda sme udeľovali za občiansku statočnosť ľuďom, ktorí mali odvahu v časoch morálneho temna nemlčať. Tejto idey sa nesmieme spreneveriť ani dnes, keď je bremeno zodpovednosti najťažšie. Práve naopak, musíme ísť dôsledným príkladom, lebo to je najlepšia metóda riadenia všetkého, aj štátu. A to aj vtedy, ak je to nepríjemné. Silní pravdu znesú. Som presvedčený, že mi rozumieš.

Ja však po našom poslednom rozhovore prestávam rozumieť Tebe. Naozaj si sa rozhodol prehliadať personálne kroky ministra Samuela Vlčana, ktoré znevažujú ľudí, čo s nesmiernym osobným nasadením pomáhali renovovať rezort? Pracovali sme na neľahkých úlohách v hrubo znečistenom priestore a ja som sa Tvojej podpory nikdy nedomáhal, súc si vedomý vlastných právomocí i zodpovednosti. Teraz by som však Tvoju podporu privítal. Nie však pre mňa, ale pre tých, ktorí uverili že sme iní a dnes o tom pochybujú.

Nulovým prídelom z fondu obnovy ste sa mi otočili chrbtom a vo vládnom materiáli uviedli lož, že sme naše zásadné pripomienky stiahli. Bol to výsmech mojim kolegom, ktorí mesiace na tejto úlohe pracovali s nadšením a vysokou profesionalitou. Rovnakého prístupu som sa dočkal k strategicky dôležitej otázke štátneho spolufinancovania spoločnej poľnohospodárskej politiky. Dal si mi úlohu najprv dokázať, že peniaze štátu nebudú korupčne rozkrádané. Ja, čo som posledných dvanásť rokov spojil s protikorupčným bojom a obetoval som mu v lesoch, v parlamente, na súdoch a teraz aj pri riadení rezortu kus života, som Ti mal dokazovať, že nebudem podporovať rozkrádanie… Navyše to, že nový minister Ťa o takomto prístupe dokázal presvedčiť už za pár dní po svojom nástupe, je pre mňa ponižujúcou záhadou.

Kde začala prameniť táto skrytá neprajnosť? Vo chvíli, keď som úprimne verejne povedal, že za plagiátorstvo sa v kultúrnej krajine z verejnej funkcie odchádza, no aj to, že Tvoje úlohy sú väčšie ako Tvoje previnenie? Či vtedy, keď som za alkohol na pracovisku prepustil obľúbenkyňu hnutia? Alebo už vtedy keď som sa rozhodol pre odchod súčasného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana z funkcie štátneho tajomníka? A propos, tento odchod bol jednoznačným dôsledkom nášho ľudského nesúladu. Upozorňoval som ho, že ak nezmení prístup k spolupracovníkom, rozlúčime sa, čo sa napokon aj stalo. To, že sa po tomto odchode stal Tvojim poradcom, hoci si poznal všetky súvislosti, som nikdy celkom nepochopil, no rešpektoval som to. Jeho terajšie kroky však už nemôžem. Zneucťujú protikorupčný étos nášho hnutia. Urážajú ľudí, ktorí sa k nám pridali a ktorí považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem. Nemlč, prosím, ani Ty, hnutie, ktoré si založil, si to nezaslúži.

Ďakujem

Ján Mičovský

Humenné, 15. 8. 2021

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/politika/micovsky-pise-matovicovi-otvoreny-list-hnutie-stratilo-protikorupcny-charakter-olano-uistuje-o-smerovani/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings