Popierači negatívnych účinkov AstraZeneca: Výhody prevažujú nad smrťou

Vzhľadom na fakt, že aj Slovensko má už svoju obeť v časovom slede po očkovaní i na ďalší fakt, že vo svete pribúdajú negatívne reakcie najmä na očkovaciu látku AstraZeneca, dali sme do kontrastnej pozície diametrálne odlišné stanoviská oficiálnych inštitúcií.

 

 

 

Pýtame sa, v čím prospech konajú a či sa zohľadňujú aj individuálne práva potenciálneho čakateľa na očkovanie proti Covid-19? Aká je pozícia pacienta, ktorý zomrie po vakcinácii a jeho pozostalých voči štátnej mašinérii, ktorá by musela pri priznaní priamych následkov hradiť finančné kompenzácie pozostalej rodine? Kalkuluje systém zameraný na očkovanie aj so stratami, ktoré však nemôže oficiálne priznať? Uprednostňuje systém verejné zdravie a aj rizikové masové očkovanie pred individuálnymi, aj keď len zlomkovými negatívnymi reakciami vyvolanými očkovacími látkami? Napríklad ako v prípade AstraZeneca prehnanou imunitnou reakciou, ktorá môže stáť za smrťou pacientov? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať faktami a logickými úvahami. Čítajte ďalej.

Európska agentúra pre lieky (EMA): Výhody prevažujú nad rizikami

Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok uviedla, že vakcína od britsko-švédskej firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín. Zdôraznila, že výhody prevažujú nad rizikami.

Výbor dospel k jasnému vedeckému záveru: ide o bezpečnú a účinnú vakcínu,” uviedla na tlačovej konferencii riaditeľka EMA Emer Cooková po tom, čo sa prípadom zaoberal Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC).  “Výbor tiež dospel k záveru, že vakcína nie je spojená so zvýšením celkového rizika tromboembolických príhod alebo krvných zrazenín,” dodala podľa agentúry AFP Cooková.

EMA v správe na svojej webovej stránke taktiež uviedla, že “neexistujú dôkazy o probléme súvisiacom s konkrétnymi šaržami vakcíny alebo s konkrétnymi výrobnými závodmi”.

Ide o zvláštnu logiku: Tí, ktorí by mali nájsť dôkazy na objektívne existujúce symptómy sa skryjú za tvrdenie, že takéto dôkazy neexistujú.

Objektívny fakt: Poruchy zrážania krvi. Čo s tým?

Pod tlakom objektívnych faktov predsa však museli priznať aspoň niečo. “Vakcína však môže byť spojená s veľmi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín spojených s trombocytopéniou, čiže s nízkym počtom krvných doštičiek (prvkov v krvi, ktoré pomáhajú pri zrážaní) s krvácaním alebo bez krvácania vrátane zriedkavých prípadov zrazenín v cievach odvádzajúcich krv z mozgu (CVST),” informovala EMA.

Podľa nej PRAC vykoná ďalšie preskúmanie rizík vrátane preskúmania rizík s inými typmi vakcín proti COVID-19. Zároveň bude pokračovať dôkladné sledovanie hlásení o poruchách zrážania krvi. Okrem toho sa začínajú realizovať aj ďalšie štúdie, ktoré poskytnú “viac laboratórnych údajov a dôkazy z reálneho sveta”, dodala Európska agentúra pre lieky.

EMA už v utorok vyhlásila, že nič nenasvedčuje” tomu, že vakcína proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca môže za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní ňou hlásené z viacerých krajín. EMA zároveň bruselským úradníckym slovníkom dodala, že je “pevne presvedčená” o prínosoch tejto vakcíny. Logicky uvažujúci človek má pri čítaní takéhoto textu rovnako závažné problémy s chápaním. Ak sú totiž problémy po očkovaní hlásené z viacerých krajín, potom ide o objektívny fakt v príčinnej súvislosti s očkovaním, podčiarknutý práve vakcínou od jednej konkrétnej firmy.

Takéto stereotypné viac postojové ako odborné reakcie ešte viac znervózňujú verejnosť, ktorá očakáva garanciu absolútnej bezpečnosti. Najmä, ak si ani na Slovensku nemôže občan vybrať typ vakcíny, ktorej by dôveroval. Podľa stanoviska Úradu verejného zdravotníctva si nik nemôže vakcínu vybrať. V prípade ak mu nebude pridelená tá, ktorou  by sa rád zaočkoval, stráca poradie! Takýto technokratický prístup skôr pripomína očkovanie zvierat a nie ľudských bytostí.

Ďalším faktom je,  očkovanie AstraZenecou v poslednom období pozastavilo viacero krajín. V redakcii sme ich narátali až jedenásť! Stalo sa tak po správach o výskyte krvných zrazenín u viacerých zaočkovaných osôb.

Nórski výskumníci: Vakcína od AstraZenecy spúšťa silnú imunitnú reakciu

V tom istom čase prišla správa z Nórska, ktoré pozastavilo očkovanie po úmetí troch zaočkovaných zdravotníkov. Nórski výskumníci vo štvrtok oznámili, že zistili prejavy silnej reakcie imunitného systému medzi pacientmi, ktorých zaočkovali vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a vytvorili sa im krvné zrazeniny. Informácie priniesla nemecká tlačová agentúra DPA.

Sme presvedčení, že je dôležité to oznámiť a že sme našli správny vysvetľujúci model

povedal novinárom hlavný lekár Univerzitnej nemocnice v Osle Pal André Holme.

Nedávno prijali v Nórsku do nemocnice troch zdravotníkov, u ktorých nastal vážny stav spôsobený krvnými zrazeninami, krvácaním a nízkym počtom krvných doštičiek. Jedna zdravotníčka neskôr zomrela. Nórsko patrí k viacerým krajinám, ktoré dočasne zastavili očkovanie obyvateľov vakcínou vyvinutou britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca.

Holme poznamenal, že u týchto pacientov sa vyvinuli komplikácie tri až desať dní po zaočkovaní“Dnes nevidím žiadnu inú možnosť,” dodal.

Podľa jeho slov zistenia naznačujú, že pacienti mali silnú imunitnú reakciu, ktorá viedla k vytvoreniu protilátok, ktoré dokážu aktivovať krvné doštičky – sú to malé bunkové fragmenty, ktoré vytvárajú zrazeniny a môžu tak zastaviť krvácanie alebo mu zabrániť. Lekár sa odmietol vyjadriť k tomu, koľko pacientov skúmali.

Nóri skúmali príčinnú súvislosť

Cez víkend Nórsky úrad verejného zdravotníctva vyhlásil, že troch zdravotníkov prijali do nemocnice po zaočkovaní a spolu s Nórskou agentúrou pre lieky posudzujú, či je medzi ich prípadmi spojitosť.

Nórsko pred týždňom rozhodlo o pozastavení používania vakcíny od AstraZenecy, ale dovtedy podalo vyše 121.000 dávok tejto očkovacej látky. Prvou skupinou v očkovacom pláne krajiny boli práve zdravotníci. Nórska agentúra pre lieky sa k zisteniam Holmeho nevyjadrila, uviedla tlačová agentúra NTB.

Slovenská reakcia: Umrela by tak či tak?

Podľa ÚDZS úmrtie 38-ročnej učiteľky nesúvisí s očkovaním proti COVID-19

Úmrtie 38-ročnej ženy, učiteľky z Vranova nad Topľou, ktorá zomrela v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, nemá súvis s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Tvrdí to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), údajne na základe pitvy. O prípade informovala aj RTVS, vrátane vyjadrenia otca nebohej učiteľky Tonky, že „bola plná života“.

Kancelária úradu k prípadu uviedla, že „po vyhodnotení predchorobia, relatívne dlhšieho obdobia po očkovaní a záverov vykonanej pitvy úrad konštatuje, že úmrtie nemožno dávať do súvisu s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.“

Ilustrácia: 38-ročná učiteľa Antónia, ktoré zomrela po očkovaní vakcínou AstraZeneca

Úmrtie podľa ÚDZS nastalo na podklade viacerých chorobných zmien, ktorých pôvod mal vzniknúť údajne ešte pred samotným očkovaním!

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v stredu (17. 3.) počas mimoriadneho zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru NR SR potvrdil líniu, že naďalej trvá na odporúčaní pokračovať v očkovaní vakcínou AstraZeneca. Mŕtva predsa len v niečom pohla úradníkov. Ústav totiž lekárom už odporúča urobiť s pacientom dotazník, ktorý môže naznačiť zvýšené riziko vakcíny pre pacienta.

„Dotazník má pomôcť lekárovi rozhodnúť, či pacienta vylúčiť z očkovania s AstraZeneca a odporučiť mu počkať na inú,“ opísala Zuzana Baťová, riaditeľka ŠÚKL. Ten aktuálne eviduje 978 nežiaducich účinkov po očkovaní AstraZeneca, z toho 18 bolo závažných. Ide napríklad o kŕče, horúčku, únavu či dokonca stratu vedomia.

Baťová pripomenula, že štáty, ktoré pozastavili očkovanie vakcínou AstraZeneca alebo jej niektorými šaržami, tak urobili výlučne z preventívnych dôvodov. Dodala, že priamy súvis medzi očkovaním a výskytom krvných zrazenín sa doteraz nepreukázal. Redakčne dodávame, že preventívne pozastavenie urobili na základe objektívnych negatívnych faktorov a z obavy pred možnými fatálnymi následkami.

Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať!

Formalistické stanoviská chrániace chrbát Európskej liekovej agentúre aj Európskej komisii a vôbec systému masovej akcie nie je nijaká novinka. Podobné pštrosie stanovisko sa objavilo aj po úmrtiach detí po hexavakcínach, ktoré boli medializované v Nemecku.

Nemecký pediater Dr.Hirte to vo svojej knihe objasňuje:

Akonáhle boli tieto prípady zverejnené v médiách, prišli experti Európskej agentúry pre liečivá EMA k záveru, že tieto úmrtia nemohli vzniknúť očkovaním, pretože oni nenašli žiadny “prijateľný patologický mechanizmus”, na základe ktorého by úmrtia nastali. Prevedené do normálneho jazyka to znamená: “čo nám nie je jasné, to neexistuje.” Napriek tomu vyzval Inštitút Paula Ehrlicha verejnosť k tomu, aby každú závažnejšiu reakciu na očkovanie hlásili. Toto opatrenie je už od roku 2001 dokonca v Nemecku uzákonené. Každopádne sa hexavakcíny môžu naďalej používať a spomínanie prípadov úmrtia po ich očkovanie nie je žiadúce (Stuck 2003).

V roku 2005 však zverejnila skupina mníchovských súdnych lekárov pitevné správy šiestich detí, ktoré náhle zomreli po aplikácii hexavakcíny Hexavac. U týchto detí sa pitevné nálezy výrazne líšili od nálezov typických pre syndróm náhleho úmrtia (masívne opuch mozgu, uvoľnenie mastocyty tryptázy zo žírnych buniek a pod.) Tieto nálezy pripísali autori prehnanej reakcii imunitného systému na vakcínu a domnievajú sa, že v skutočnosti je počet podobných prípadov omnoho vyšší.

Nasledujúce osvetlenie mašinérie javu je mrazivé. Zhrnutie tejto správy sa po dlhšom váhaní  objavilo v renomovanom časopise Vaccine (2006). Ešte predtým sa však niektorí nemeckí „experti“ na očkovanie pokúsili silným nátlakom zabrániť zverejneniu štúdie súčasne s nekolegiálním napádaním autorov…

Náš redakčný postreh

EMA popieraním súvisu medzi očkovaním vakcínou od AstraZenca sa chytila do vlastnej argumentačnej pasce, pretože potvrdila objektívny fakt, ktorým je zo strany európskej EMA aj slovenského ÚDZS nevysvetlené „celkové zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín“ práve po očkovaní. Ak výbor zobral do úvahy len štatistickú matematiku, kde človek, súc aj zomrelý, je len číslo v množine očkovaných, potom treba vysvetliť verejnosti výrok, že „ide o bezpečnú a účinnú vakcínu“ s dodatkom – pre tých (šťastlivcov), u ktorých sa neobjavia vedľajšie účinky, vrátane možného exitu. Aj ďalšie faktory hrajú proti zatiaľ bližšie nevysvetleným tvrdeniam pracovníkov agentúry.

FAKTY

V Dortmunde ochorela štvrtina zaočkovaných z 300 ľudí. V Dolnom Sasku prestali očkovať po veľkom počte negatívnych reakcií svojich zamestnancov.

V Bratislave sa po prvom víkende s očkovaním neotvorili niekoľko škôl, pretože veľká časť ich učiteľov ochorela v súvislosti so zaočkovaním rovnakou vakcínou.

V južnom Francúzsku zdravotný personál požaduje, aby boli očkovaní radšej vakcínou od Pfizeru.

Štatistiky ukazujú, že vakcinácia proti covidu spôsobuje negatívne vedľajšie účinky pri omnoho vyššom počte ľudí ako napríklad pri očkovaní proti chrípke.

Podľa klinických štúdií až 75 percent účastníkov covidového očkovania zaznamenalo „systémovú reakciu“ ako bolesti hlavy, teplotu alebo triašku. Po podaní vakcíny proti chrípke sa takúto reakcia objaví iba u tretiny zaočkovaných.

AstraZeneca tvrdí, že hlásené reakcie sú v súlade s očakávaniami, ktoré sa objavili pri klinickom skúšaní. Avšak napríklad Andreas Heddini, hlavný medicínsky šéf AstraZenecy pre nordickú oblasť tvrdí, že podiel silnejších prejavov je väčší ako 10 percent, ktoré by zo štúdií očakával.

To však znamená, že EMA schvaľovala vakcínu AstraZeneca napriek tomu, že štúdie ukazovali na možné silné reakcie pri asi 10 percentách prípadov.

Medicínsky pokus na človeku

Je nutné dodržať požiadavku, že vykonávaný experiment nesmie trvale zhoršiť zdravotný stav pokusnej osoby. Pokus smie byť vykonaný, len ak sú podľa znalostí v danej dobe vopred vylúčené všetky možnosti trvalého zhoršenia zdravotného stavu (vrátane smrti), a to tie, ktoré možno objektívne predvídať.

 

K významnej právnej úprave medicínskeho pokusu na človeku na medzinárodnej úrovni došlo pomerne nedávno, a to v roku 1996, kedy Výbor ministrov Rady Európy prijal dohovor s názvom Konvencia o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka s ohľadom na aplikáciu biológie a medicíny (ďalej len Konvencie) . Konvencie je považovaná za špeciálny normu k Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v niekoľkých svojich článkoch sa zaoberá práve problematikou medicínskeho pokusu na človeku.

Medicínsky pokus na človeku je predmetom skúmania bioetiky ako nové interdisciplinárny vedy, ktorá vytvára nový svetový názor a usiluje o spojenie rôznych názorov a riešení ako ku prospechu jednotlivcov, tak aj celej spoločnosti. Bioetika býva označovaná ako základ spoločného európskeho a svetového práva.

Môžeme len dúfať, že nie sme súčasťou medicínskych pokusov z dôvodu časového stresu dodania vakcín na trh pod pandemickým tlakom zo strany EÚ a niektorých štátov alebo medzinárodných organizácií.

-RED1-

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/covid-slovensko/popieraci-negativnych-ucinkov-astrazeneca-vyhody-prevazuju-nad-smrtou/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings