Právnik: Prečo je nevypovedateľná zmluva s USA pre Slovensko maximálne nevýhodná

Advokát a aktivista, signatár jednej z hromadných pripomienok voči vojenskej zmluve Slovenska so Spojenými štátmi americkými, JUDr. Lukáš Machala presne v deň vzniku Slovenskej republiky, 1. januára spolu s ďalšími kolegami podal na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky hromadnú pripomienku, z ktorej vyberáme podstatné výhrady voči jej obsahu.

V hromadnej pripomienke sme navrhli odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre zjavný rozpor s ústavnými princípmi a právami, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a platnom právnom poriadku Slovenskej republiky, vysvetľuje JUDr. Machala a uvádza deväť zásadných výhrad voči jej obsahu.

Predmetná dohoda môže dôvodne spôsobiť trvalé a vážne poškodenie národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky a môže priamo aj nepriamo ohroziť bezpečnosť slovenských občanov. Pre mňa ako právnika je neakceptovateľné, že táto dohoda ohrozuje aj princíp právnej istoty a v neposlednom rade mier na území našej vlasti.

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany vykazuje hrubý nepomer pri stanovení práv a povinností zmluvných strán. Kým Slovenská republika je v podstate v pozícii „povinného“, USA sú v pozícii „oprávneného“. Táto Dohoda týmto spĺňa znaky zmluvy, ktorá je uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok pre jednu stranu – konkrétne pre Slovenskú republiku, v zmysle princípu rovnosti zmluvných strán.

Narušenie princípu rovnosti zmluvných strán je v rozpore s dobrými mravmi. Je to vážne najmä z dôvodu, že ide o tzv. „prezidentskú dohodu“, čo znamená, že Dohoda má mať v zmysle ustanovenia článku 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky  prednosť pred slovenskými zákonmi.

Jednotlivé ustanovenia Dohody sú písané vágne, čo ohrozuje porozumenie a správny výklad jej ustanovení. Znenie Dohody umožňuje v mnohých bodoch nejednoznačný výklad, a preto táto Dohoda má vady z pohľadu určitosti a zrozumiteľnosti jej obsahu. Za obzvlášť závažný nedostatok určitosti a zrozumiteľnosti ustanovení navrhovanej Dohody považujem  neriešenie tzv. kolízie jurisdikcií.

Je to vlastne presné a jednoznačné určenie, ktoré právo má v tom-ktorom prípade v zmysle Dohody prednosť, a ktorým právnym poriadkom sa budú riadiť jednotlivé ustanovenia Dohody? Právna istota a predvídateľnosť je esenciálnym predpokladom fungovania právneho štátu. Keďže v navrhovanej Dohode právna istota aj predvídateľnosť evidentne absentuje, považujem ju za zmätočnú a za spôsobilú generovať vážne a neriešiteľné aplikačné problémy v praxi.

Zásadnou vadou Dohody je neurčitý a nedostatočný spôsob, akým majú zmluvné strany riešiť prípadné spory? V Dohode chýba jasný a nespochybniteľný mechanizmus riešenia vzájomných sporov, ktoré vyplynú z uplatňovania navrhovanej Dohody. Slovenská republika sa akceptovaním takto formulovanej metodiky sporovej agendy prakticky vzdáva akejkoľvek možnosti účinne a objektívne vyriešiť spory s americkou stranou na zvrchovanom slovenskom území!

Dohoda je formulovaná tak, že Slovenská republika prakticky nemá žiadnu možnosť účinne Dohodu v budúcnosti vypovedať, čím umožňuje prakticky dlhodobý a časovo neobmedzený pobyt amerických ozbrojených síl na našom území!

Predmetná dohoda je neakceptovateľná aj z hľadiska diskriminácie občanov Slovenskej republiky, a to tým, že slovenské orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy nemajú dostatočné mechanizmy na vymáhanie platného právneho poriadku Slovenskej republiky voči príslušníkom ozbrojených síl USA.

Diskriminácia občanov súvisí aj s neprimeraným zasahovaním do vlastníckych práv, s diskrimináciou v oblasti priestupkového, daňového, stavebného konania, ochranou verejného zdravia a ďalších oblastí práva, kde sú cudzí štátni príslušníci, zastrešení pod hlavičkou ozbrojených síl USA, oslobodení od zákonných povinností, ktoré musia plniť slovenskí občania na území Slovenskej republiky, alebo majú americkí štátni príslušníci neprimerané výhody.

Rovnako je neakceptovateľné, že v zmysle navrhovanej Dohody príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody. Tiež nie je možné akceptovať takmer neobmedzenú možnosť ozbrojených síl USA dočasne využívať verejný a súkromný majetok štátu, samospráv, ale aj slovenských fyzických a právnických osôb pre svoje účely! Je to významný zásah do práv slovenských subjektov verejného aj súkromného práva!

Predmetná Dohoda je neprijateľná aj z hľadiska ohrozenia bezpečnosti slovenských občanov a možného ohrozenia mierového statusu našej vlasti. Slovenská republika si nevyhradila možnosť obmedziť druh vojenských a civilných operácií, ktoré chcú USA vykonávať z územia a na území Slovenskej republiky. Absencia akejkoľvek „mierovej“ poistky v Dohode môže Slovenskú republiku zatiahnuť do vojnového konfliktu. Ak budú totiž ozbrojené sily USA uskutočňovať akty vojnového násilia, môže ísť o agresiu aj zo strany Slovenskej republiky. Podľa rezolúcie VZ OSN 3314 z roku 1974, sa za agresiu považuje aj poskytnutie územia na vojenské operácie proti inému štátu.

Neakceptovateľné je aj obmedzenie právomocí slovenských orgánov v oblasti trestného práva voči príslušníkom Ozbrojených síl USA a civilných zamestnancov. V praxi to môže spôsobiť, že slovenskí občania poškodení prípadnou trestnou činnosťou príslušníkov Ozbrojených síl USA sa nebudú môcť domáhať svojich práv v trestnom konaní na Slovensku, keďže dohoda poskytuje americkým vojakom a civilným zamestnancom značnú mieru beztrestnosti.

Pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (materiál č. LP/2021/786, rezortné číslo SEOP-118-8/2021OdMV), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky dňa 14. 12. 2021.

Materiál je zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786. Dôvodom našej intervencie je bezprecedentný zásah do suverenity slovenského právneho poriadku zo strany tretej strany – vlády Spojených štátov amerických, amerických Ozbrojených síl a ďalších subjektov, ktoré pôsobia pod americkou jurisdikciou.

Lukáš Machala

SKSPRAVY

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/pravnik-preco-je-nevypovedatelna-zmluva-s-usa-pre-slovensko-maximalne-nevyhodna/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings