Prežije Matica slovenská?

História fungovania Matice slovenskej siaha do 4.augusta 1863, kedy bola oficiálne založená na prvom valnom zhromaždení tejto celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovizne so sídlom v Martine. Bolo to splnenie požiadavky na založenie slovenského kultúrneho spolku z Memoranda národa slovenského, prijatého v júni 1861. Za krátke obdobie činnosti Matica rozvinula rozsiahlu zberateľskú a vydavateľskú činnosť. Prvý predseda bol biskup Štefan Moyses a podpredsedom sa stal Karol Kuzmány.

Spolok vydal 82 zväzkov kníh, poskytoval štipendiá slovenským vedcom a študentom, pôžičky vyhoretým obciam, nadväzoval domáce i zahraničné kontakty. Matica slovenská dôstojne vstúpila do rodiny slovanských spolkov s podobným názvom (Matica srbská, Matica česká, Matica chorvátska, Matica moravská či neskôr Matica sliezska, Matica haličsko-ruská a Matica bulharská). V roku 1875 bola uhorskou vládou zakázaná a jej činnosť sa obnovila po prvej svetovej vojne, v medzivojnovom Československu 1. Januára 1919, vydaním dekrétu Vavra Šrobára, pričom oživotvorujúce valné zhromaždenie sa konalo 5. Augusta 1919. Matica nadväzovala na predchádzajúcu prácu, budovala členskú základňu a zakladala vedecké odbory. Zriadila aj Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, knižnicu a archív. Postupom času vznikali aj zahraničné Matice slovenské.

Po rokoch práce v prospech slovenského národa, ako i po neustálom zápase s nedemokratickým komunistickým režimom bolo obnovenie slovenskej štátnosti v roku 1993 zavŕšením dlhej etapy boja matičiarov za slovenskú národnú identitu. Zákonom z 13. Februára 1997, ktorý prijala NR SR sa Matica slovenská stáva verejnoprávnou ustanovizňou, ktorá plní vymedzené štátne úlohy.

Zmapovanie celej histórie a prospešných aktivít tohto kultúrneho spolku by stálo za samostatný článok – napríklad v roku 2015, v rámci svojich možností, podporili Srbsko v otázke Kosova a jeho postavenia v geopolitickom systéme. V roku 2018 vyhlásila Matica Rok slovenskej štátnosti. Verejnosti predstavovala dejinnú cestu Slovákov k samostatnej Slovenskej republike a pripomenula výročia osobností a udalostí, vďaka ktorým sme sa stali národom s vlastnou štátnosťou. Matica si tiež pripomenula deklaráciu slovenského národa a sté výročie vzniku prvej Československej republiky sériou tematických podujatí.

Rok 2019 sa niesol v znamení osláv storočnice obnovenia činnosti Matice slovenskej. Táto príležitosť podnietila vedecký výskum členskej základne v prvej polovici 20. Storočia. V Martine sa uskutočnil štvrtý Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov. Delegáti zo Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, Ruska a Rumunska boli privítaní v Martine i Turčianskej galérií.

Súčasný rok 2020 je Maticou vyhlásený za Rok národnej identity v duchu šírenia intenzívnej podpory a šírenia slovenskej národnej identity a rozvoja slovenskej štátnosti.  Matica slovenská ako svoje poslanie definuje „rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Prednostne získavať slovacikálne dokumenty, zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo, robiť základný slovakistický výskum, zúčastňovať sa na tvorbe a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete. Zúčastňovať sa na propagácii Slovenskej republiky,  rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt. Zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti. Vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné a stredné školy.  Zapájať mládež do kultúrno-tvorivého procesu a pestovať v nej národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty.

Cieľom Matice slovenskej “je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha ich rozvoj. Uskutočňuje to predovšetkým vytváraním podmienok na všestranné vzdelávanie, podporou kultúrnych a iných záujmov a záľub mládeže, rozvojom sociálnych kontaktov a zvyšovaním jej kultúry pre plnohodnotný spoločenský život.

Ani Matica slovenská sa nevyhla tomu, aby sa na ňu za dlhé obdobie jej pôsobenia neprilepili nejaké škvrny. V lete 2017 bola napríklad otvorená kauza zmiznutého zlata. Vtedajší predseda Matice slovenskej Marián Tkáč o veci informoval s tým, že pri kontrole predmetov v bezpečnostnej skrini v matičnej budove v Martine sa zistili nezrovnalosti. Správca Jozef Steiner obvinenia odmietol a označil ich za pochybné a účelové. Poklad vznikol zbierkou v deväťdesiatych rokoch, kedy ľudia Matici darúvali šperky, zlato i peniaze. V novembri toho istého roku bolo vyšetrovanie zastavené. Už v minulosti boli z národného pokladu Matice nevýhodne investované financie do Podielového družstva Slovenské investície, ktoré skrachovalo a národ mal tak prísť o 870-tisíc eur.

Aj táto kauza možno podnietila aktuálnu slovenskú vládu k tomu, aby si ako jednu z priorít v programovom vyhlásení ustanovila, že zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. Vládna strana Za Ľudí už vo svojom programe pred voľbami uviedla: „Zmodernizujeme existujúcu legislatívu a zbavíme ju ideologických nánosov (zákon o Matici slovenskej, o štátnom jazyku, o umeleckých fondoch),“ na čo bývalý predseda Matice slovenskej Marián Tkáč reagoval: „(Matica pozn.) Nevytvára dostatočný priestor pre aktivity mladých ľudí v oblasti umeleckej, vedeckej, vzdelávacej či spoločenskej. Matica nemá dostatočný priestor na plnenie toho, čo zanedbáva štátny systém vzdelávania – vlastenectvo. Mala by zrejme nahrádzať minimálny rozsah dejepisu na našich školách – len pripomeniem, že v susednom Maďarsku sa z neho povinne maturuje! Mala by mať viac možností na šírenie slovenskej kultúry na jazykovo zmiešanom území. Ak to už aj doteraz štát nemyslel s Maticou vážne, napríklad dotácie pre Maticu sa počas desiatich rokov viac-menej nezmenili, čo napríklad pri raste minimálnej mzdy vedie k znižovaniu počtu pracovníkov v Matici,

K akému rozhodnutiu vláda dospeje? Bude Matica financovaná viac, menej alebo vôbec? Prežije Matica slovenská po uhorskom a komunistickom útlaku aj súčasnú vládu? Už len z historického hľadiska je pre podporu národného povedomia Slovákov priam nutnosťou, aby bola takáto slovenská kultúrna ustanovizeň zachovaná a aby fungovala najďalej, pokiaľ možno na solídnej úrovni.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Autor článku je Marek Gábrik, študent a aktivista. Na našu stránku prispieva svojimi článkami ako externý bloger.

Zdroje:

História Matice slovenskej. In: matica.sk [online]. [cit:2020-04-26].
Dostupné na:  https://matica.sk/o-matici-slovenskej/historia-matice-slovenskej/.

Svet a Slovensko mlčia, Matica slovenská NIE. In: snn.sk [online]. [cit:2020-04-26].
Dostupné na: https://snn.sk/news/svet-a-slovensko-mlcia-matica-slovenska-nie/.

Kauza zmiznutého zlata vyvolala konflikt v Matici. Padli tvrdé obvinenia a trestné oznámenie. In: hnonline.sk [online]. [cit:2020-04-26].
Dostupné na: https://slovensko.hnonline.sk/984404-kauza-zmiznuteho-zlata-vyvolala-konflikt-v-matici-padli-tvrde-obvinenia-a-trestne-oznamenie.

Zmiznutie pokladu Matice slovenskej už nevyšetrujú, vraj to nie je trestný čin. In: hnonline.sk [online]. [cit:2020-04-26].
Dostupné na: https://www.trend.sk/spravy/zmiznutie-pokladu-matice-slovenskej-nevysetruju-vraj-to-nie-je-trestny-cin.

V programe strany Za ľudí sa zákon o Matici slovenskej a o štátnom jazyku považuje za ideologický nános, ktorého sa treba zbaviť. In: hlavnespravy.sk [online]. [cit:2020-04-26].
Dostupné na: https://www.hlavnespravy.sk/programe-strany-za-ludi-sa-zakon-matici-slovenskej-statnom-jazyku-povazuje-za-ideologicky-nanos-ktoreho-sa-treba-zbavit/2016847.

KULTÚRA, KREATÍVNY PRIEMYSEL A MÉDIÁ. In: za-ludi.sk [online]. [cit:2020-04-26].
Dostupné na: https://za-ludi.sk/program/kultura-a-media/.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 (str. 114) [online]. [cit:2020-04-26].
Dostupné na: https://www.scribd.com/document/457135942/Programove-vyhlasenie-vlady-na-roky-2020-2024#download&from_embed.

Obrazové prílohy:

1. Prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses a jeho podpredseda Karol Kuzmány – koláž

2. Matica slovenská. Pečať. 1848
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1#/media/S%C3%BAbor:Seal_of_Matica_slovensk%C3%A1.png

3. Súčasná (2.) budova Matice slovenskej postavená v rokoch 1924 – 1926 https://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1#/media/S%C3%BAbor:Martin74.JPG

4. Vyšívaný obal stanov Matice slovenskej z roku 1863
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matica_slovensk%C3%A1#/media/S%C3%BAbor:Obal_Matica.jpg

Titulný obrázok: Matica slovenská kedysi
https://matica.sk/wp-content/uploads/2015/03/I_budova_MS-150×150.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings