Ako Denník N hlúposť detí využíva alebo: Mám kľúče od atómového kufríku?

Dnes priniesol Denník N ( v kuloároch taktiež Denník Sion či Denník šekel) správu o tom, že nejaké neznáme 16 ročné dieťa podalo na mňa trestné oznámenie (TO), za popieranie holokaustu. Trestné oznámenie obsahovo budí dojem, že to dieťa pozná právo a i definíciu holokaustu a na tejto úrovni je odborník, ba mozgový atlét. Ale poďme si bližšie pozrieť, čo a koho Denník N propaguje, ten denník, ktorý nemal zábrany publikovať fotomontážou upravenú fotku “historika” Drábika o tom som písal Tu. Blog venujem deťom Jakubovi Kotúčovi a Marekovi Machovi z hnutia “Mladí proti fašizmu” ( v kuloároch tiež “Mladí proti zdravému rozumu”).

Deti Marek Mach a Jakub Kotúč. Znalci na holokaust

Ale prejdime k tomu “testamentu”, ktorý údajne spísal tento multitalent v detskom tele.

TO bez hlavy a päty

Už Jan Werich mal povedať: „Biologická mladosť neoslobodzuje od hlúposti, rovnako ako staroba nezaručuje múdrosť. Sú hlúpi dedkovia a hlúpe deti.“ Werich bol v tomto ohľade vizionár. Tým nechcem povedať, že TO podané dieťaťom Kotúčom je TO podané hlupákom. Ale posúďte sami:

Dieťa Kotúč vo svojom oznámení uvádza nasledujúce:

“Možný páchateľ dňa 26.4. 2020 uverejnil […] blog s názvom: «Epidémia, o ktorej sa (radšej) mlčí, by zmenila nie len dejiny», v ktorom uviedol: «Ale zo šírenia týfusu nemožno nikoho obžalovať a tak prišiel na rad plán vyhladzovania. Ako to všetko dopadlo asi viete. Holokaust je dnes zakázané kriticky skúmať a preto vám tu dnes nemôžem povedať, že plynové komory sú historicky, logicky a technický nezmysel, pretože demokracia si vynucuje zákonom, aby ste tomu verili.”

Dieťa Kotúč zjavne nechápe, čo je  skutková podstata trestného činu. Ak to nebude chápať ani polícia, tak potom je už čas na tvrdý reset, pretože ľudstvo ide do sr..iek. Dieťaťu Kotúčovi zjavne uniká nasledujúce:

-Z nezvládnutia a následného šírenia týfusu naozaj nejde nikoho obviniť.
-Jediné z čoho šlo obviniť je plán vyhladzovania a aktívne konanie v zmysle tohto plánu.
-Holokaust je skutočne zakázané kriticky skúmať, viď. procesy s Ernstom Zündelom, Walterom Lüftlom, Germarom Rudolfom, Robertom Faurissonom, atď.. Tí za použitia forenznej vedy síce zmenili doposiaľ známy príbeh holokaustu, ale boli roky stíhaní, nie však nadarmo. Faurisson napríklad prinútil zodpovedné miesta priznať, že plynové komory sa stavali až po vojne, ale údajne preto, že Nemci zničili pôvodné «zrazu aká zmena» plynové komory a Lüftl dokázal technickú nemožnosť splynovania v “dochovaných plynových komorách”, a tým potvrdil tézu Faurissona. A preto i SAV a znalecký posudok pod označením: KRP – 115/1-VYS-ZA-2015, str. 6, jasne hovorí, že pôvodné plynové komory zničili Nemci. To sa však začalo objavovať až potom, ako Faurisson na súde dosiahol tohto víťazstva. Dnes z tejto revizionistickej tézy čerpú i dnešní znalci zo SAV.
-Skutočne nemôžem povedať, že plynové komory sú historický, logický a technický nezmysel, pretože zákon, ktorý je nejednoznačný a nedefinuje kedy človek už popiera holokaust, by to mohol teoreticky postihovať.
-A áno, pod tlakom zákona sa musí tejto udalosti veriť. Keď človek vysloví svoje pochybnosti, môže byť stíhaný miestnymi pošahancami.

V skratke: Nechápem, v čom spočíva podstata trestného činu podľa dieťaťa Kotúča? Ak by spochybnila polícia i fakt, že plynové komory boli postavené až po vojne, museli by spochybniť i činnosť SAV, čo by bolo veľmi zaujímavé, ak dieťa rozbije Slovenskú akadémiu vied. Ale poďme ďalej.

Dieťaťu Kotúčovi vadí výrok: “Holokaust by bez demokracie neexistoval a demokracia bez holokaustu taktiež nie.” Vo svojej naivite si myslí, že sa jedná o trestný čin. Avšak pozrime sa na krajiny, ktoré nie sú západno-demokratického razenia. Propaguje Čína dejiny holokaustu? Nie! Propaguje Japonsko dejiny holokaustu? Nie! Kto teda propaguje dejiny holokaustu? Krajiny, ktoré preskočili po vojne na tzv. demokraciu západného razenia. A tak nájdeme propagandu tohto príbehu len v krajinách, ktoré sa hlásia k tzv. demokratickým a liberálnym hodnotám. A áno, holokaust teda patrí k folklóru demokracie. Ak zanikne táto forma demokracie, zanikne i holokaust. Ak zanikne holokaust, zanikne demokracia, pretože na tom postavili Norimberské procesy a to bol základ demokracie. Alebo ako vraví nemecký politik Dr. Hans de With:

„Osvienčim je a ostáva výstrahou. Poviem to celkom jednoducho: kto národnosocialistickú masovú vraždu, teda holokaust, bagatelizuje alebo popiera, musí vedieť, že útočí na demokratické základy.“1

V skratke: Ak dieťa Kotúč hovorí, že holokaust nie je súčasťou demokracie, spochybňuje slová Hansa de Witha. A tak možno i spochybňuje demokraciu samotnú vrátane holokaustu. Dieťa Kotúč ešte zjavne nie je dobre zoznámený s dejinami demokracie, ale tak je to ešte dieťa.

Dieťaťu Kotúčovi zjavne vadí i nasledovné:

“V tom istom blogu uviedol: «Pri politickej verzii platilo v minulosti nasledovné:
-plynové komory sú originál
– 7 000 000 mŕtvych v Osvienčime
– Mydlo zo Židov
– Konferencia vo Wannsee
– vyhladzovacie tábory i na nemeckom území, atď.

Toto všetko už dnes neplatí a ďalej rozoberiem v blogoch […]»”.

Ďalej píše toto dieťa:

“Týmto jednoznačne vyjadril popieranie holokaustu, čo je podľa môjho názoru neprípustné. Na základe takto označeného výroku je možné predpokladať, že možný páchateľ bude v trestnej činnosti pokračovať.”

Záver k tomuto slaboduchému výroku trošku rozpíšem. Zjavne pomýlené dieťa Kotúč si myslí, že pozná právo. Vyplýva to z výroku: “Týmto jednoznačne vyjadril popieranie holokaustu”. Ďalej si však v ošiali spôsobeného nízkou inteligenciou protirečí keď hovorí o: “možnom páchateľovi”, ktorý “bude v trestnej činnosti pokračovať”. Aby sme si ujasnili jeho myšlienky:

-je presvedčený že pácham trestnú činnosť
-som len možný páchateľ
-aj napriek tomu, že som možný páchateľ, budem pokračovať v trestnej činnosti, ktorá nie je istá, lebo som len možný páchateľ

Rozumiete tomu decku? Ja nie. Možno, ale, NAKA, ktorá buď bude na tej istej úrovni alebo uvidí nezmyselnosť tvrdení, ako to vidím ja. Ale poďme si pozrieť, v čom vidí dieťa Kotúč vlastne trestný čin teraz.

Plynové komory sú originál

Toto bola skutočne kedysi súčasť holokaustového príbehu. Dnes to už neplatí, keďže “originály” mali zničiť Nemci. Ak to dieťa Kotúč spochybnil a zároveň NAKA začne trestné stíhanie, potom pôjde pravdaže žaloba i na znalca hore spomínaného znaleckého posudku. Dieťa Kotúč by tak dostal pred súd znalkyňu Fiamovú zo SAV.

7 000 000 mŕtvych v Osvienčime

Po vojne kolovali dokonca čísla ako 9 000 000, 8 000 000 atď. Neskôr sa prijala téza 4 000 000 a dnes platí 1 500 000. Takže čísla sa menia na požiadanie. Ak dieťa Kotúč hovorí o trestnosti výroku, že v minulosti platilo číslo 7 000 000, mal by si pozrieť tieto tabuľky a hneď si položiť otázku: Ako je to možné? Klamú nás hádam? Nemal by som podať trestné oznámenie na Osvienčimské múzeum, keďže si upravujú čísla ako sa im zachce?

Vľavo tabuľa v Osvienčime spred roku 1990 s údajom 4 000 000 zabitých ľudí. Vpravo tabuľa, ktorá visí v Osvienčime dnes s údajom 1 500 000 obetí. Podľa všetkého sa čísla v Osvienčime žrebujú.

Mydlo zo Židov

Asi každý už počul túto rozprávku. Avšak už i oficiálne kruhy priznávajú, že žiadne mydlo zo Židov sa nevyrábalo. The Daily Telegraph 25. Apríla 1990 píše:

Historka o židovskom mydle „bola nacistická lož“

Izraelské múzeum holokaustu, vyvracajúce tak všeobecné presvedčenie, včera vyhlásilo, že nacisti za druhej svetovej vojny nikdy nevyrábali mydlo z tuku zavraždených Židov. Ale koža sa používala na tienidlá a vlasy do matracov. Historik Yehuda Bauer povedal, že mnohí Židia verili, že ich rodiny a priatelia boli premenení v mydlo, pretože túto historku šírili sami nacisti. „Nacisti hovorili Židom, že z nich urobia mydlo. Bol to sadistický spôsob duševného mučenia.“ – Reuter

 

Jerusalem Post International, 5. máj 1990: „Nacisti nikdy nevyrábali mydlo z ľudského tuku“
“Nacisti nikdy nevyrábali mydlo zo Židov”. The Globe and mail, 25. apríl. 1990

Je zaujímavé, že to boli zrazu nacisti, ktorí si to “vymysleli” i keď táto nezmyselná žaloba prišla práve od Sovietov.

Záver k tejto téme pre dieťa Kotúča je, že ma nemôže udať za to, čo už médiá a historici vyvrátili. Človek musí byť extrémne slaboduchý a tupý, aby toto použil v TO. Ďalej, ak chce poprieť tieto správy, muselo by dieťa Kotúč priznať, že v celých Norimberských procesoch sa predkladali sfalšované dôkazy a tým by musel žiadať o revíziu týchto procesov a rehabilitáciu odsúdených 🙂 .

Konferencia vo Wannsee

Už dávno neplatí, že vo Wannsee padlo rozhodnutie vyhladiť Židov. To priznal i židovský historik Bauer:

Verejnosť čas od času opakuje hlúpu historku o vyhladzovaní židov prezentovanej vo Wannsee. Wannsee bola len jednou z etáp v odhaľovaní procesu týchto masových vrážd“.[2]

Kto čítal dokumenty z Wannsee vie, že sa tam žiadne vyhladzovanie nespomína. Spomína sa tam však vysťahovanie a evakuácia z Európy, čo by skôr svedčilo o pláne Haavara. Avšak znalecký posudok[3] vyhotovený Rolandom Bohlingerom[4] a Johannnesom Petrom Neyom[5] poukazuje na to, že sa jedná s úplnou istotou o falzifikát vytvorený obžalobou pred Norimberskými procesmi. Nielenže bol dokument gramaticky nesprávny, ale chýbali mu i právne náležitosti a podľa ríšskeho práva by bol teda neplatný (o tom však viac v pripravovanej knihe). Faktom však ostáva, že vo Wannsee žiadne rozhodnutie vyhladiť židov, ako sa to spomínalo kedysi, nepadlo. Stačí si dokumenty len preštudovať.

Dokument z Wannsee, ktorý hovorí o vysťahovaní Židov z Európy, nie o vyhladení, ako sa dieťa Kotúč domnieva.

Záver k tejto téme je, že dieťa Kotúč nie je zoznámené s konferenciou vo Wannsee a jej obsahom. Je teda typický príklad dezinformovaného dieťaťa, čo je vlastne len výsledok kvality školstva. Je teda otázne, čo je na spochybnení historky konferencie vo Wannsee trestné?

Vyhladzovacie tábory i na nemeckom území

Kedysi platila domnienka a často sa šírila dezinformátormi a blbcami, že i na nemeckom území boli vyhladzovacie tábory. Tu použijem pre dieťa Kotúča jediný citát:

„Je pravda, že na nemeckom území neboli žiadne vyhladzovacie tábory a teda ani žiadne masové splynovanie, ako tomu bolo v Osvienčime, Treblinke a ďalších táboroch. V Dachau sa plynová komora stavala, ale nikdy ju nedokončili.”[6]

Záver:

Deti by nemali celý deň tráviť čítaním Denníka N. Celé mediálne prostredie sa ide zblázniť, keď vyťahujem médiami šírené informácie. Píšu o mne, akoby som mal kľúčiky od jadrového kufríka. A v podstate majú i pravdu. Ak sa totiž teoreticky, opakujem pre dieťa Kotúča, TEORETICKY prevalí holokaust nedajbože ako lož pripravená spojencami, s vyfabrikovanými dôkazmi, tak celá západná demokracia padne. Padne financovanie Izraela a tým príde i zánik Izraela. Ak zanikne Izrael, padne celá sionistická loby v USA a tým i finančné kruhy. To peklo si viete predstaviť. Nech pravda zvíťazí, nech je na akejkoľvek strane 🙂

[1] http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/12/12227.pdf , zápis zo zasadania Bundestagu 18.5.1994 , str. 19669
[2]https://www.jta.org/1992/01/23/archive/nazi-scheme-not-born-at-wannsee-israeli-holocaust-scholar-claims
[3]https://archive.org/details/Bohlinger-Roland-und-Ney-Johannes-Gutachten
[4]Roland Bohlinger (1937-2013), študoval dejiny, germanistiku, filozofiu a ústavné právo. V 70. Rokoch riadil inštitút biologickej bezpečnosti
[5]Johannes Peter Ney (1922-2004), bol veliteľom ponorky ríšskeho námorníctva a nemecký autor. Publikoval pod pseudonymom Harold Cecil Robinson
[6]Rudolf Germar, Prednášky o holokauste, ABB, Praha 2015, str. 57, IMT (Medzinárodný vojenský tribunál), zväzok 19, str. 59

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings