Bill Gates predstavuje plán globálneho prevzatia biologickej bezpečnosti

Svetová zdravotnícka organizácia sa pokúša prevziať kontrolu nad globálnym pandemickým monitorovaním a reakciou a v konečnom dôsledku aj nad všetkými rozhodnutiami v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Bill Gates má v úmysle zohrať kľúčovú úlohu v tomto prevzatí. Pre WHO buduje tím pre reakciu na pandémiu s názvom „Global Epidemic Response & Mobilization“ alebo GERM Team, ktorý bude mať právomoc monitorovať krajiny a prijímať rozhodnutia o reakcii na pandémiu, napríklad kedy pozastaviť občianske slobody, aby sa zabránilo šíreniu choroby.

Globalistická kabala plánuje prevziať kontrolu prostredníctvom riadenia biologickej bezpečnosti a pokúša sa to urobiť pomocou dvoch rôznych ciest. Ak nedokážeme odraziť oba útoky, skončíme pod totalitnou vládou.

Prvý útok prichádza v podobe dodatkov k Medzinárodným zdravotným predpisom (IHR), o ktorých v súčasnosti hlasuje Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Tieto dodatky zbavia členské štáty ich suverenity a poskytnú WHO bezprecedentnú právomoc obmedziť vaše lekárske a občianske slobody v mene biologickej bezpečnosti. Zapojte sa a naliehajte na vodcov vašej krajiny, aby odmietli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ak budú schválené. Ak nebudú odmietnuté, v novembri 2022 sa stanú záväzným zákonom.

Druhý útok prichádza na základe novej medzinárodnej pandemickej zmluvy s WHO. Majú v úmysle odstrániť individualizovanú medicínu a poskytnúť všeobecné pravidlá o tom, ako sa má riešiť daná hrozba, čo môže viesť len k zbytočnému utrpeniu – nehovoriac o strate individuálnej slobody.

V „Corbettovej správe“ vyššie jeden nezávislý novinár James Corbett 1) recenzuje obsah knihy Billa Gatesa „Ako zabrániť ďalšej pandémii“.

“Je to v každom kúsku také zúrivé, nepríjemné, smiešne a poburujúce, ako by ste očakávali,” hovorí. “Toto je smiešna kniha… Rozhodne tu nie je nič, čo by malo lekársku alebo vedeckú hodnotu… Je to mätúca kniha aj z propagandistického hľadiska…

Gatesovým cieľom pri písaní knihy je odzbrojiť verejnosť a pripraviť nás na prijatie agendy, ktorú by Gates a jeho spojenci chceli vnútiť svetu. 

V konečnom dôsledku ide o získanie všeobecnej verejnej podpory – alebo aspoň porozumenia širokej verejnosti – rozvíjajúcej sa agendy biologickej bezpečnosti.“

Ďalší recenzent Gatesovej knihy, ekonóm Jeffrey Tucker, ponúkol podobne negatívnu spätnú väzbu: 2)

„Predstavte si, že ste prikľúčení k baru. Zhovorčivý chlap si sadne k vám na stoličku. Rozhodol sa, že na svete je jedna vec zle. Môže to byť doslova čokoľvek. Bez ohľadu na to má riešenie.

Je to zaujímavé a na pár minút zvláštne. Postupne si však uvedomíte, že je v skutočnosti blázon. Jeho hlavná myšlienka je nesprávna, a preto sú nesprávne aj jeho riešenia. Ale nápoje sú dobré a on nakupuje. Takže sa s tým zmierte. V každom prípade na celú vec ráno zabudnete.

Ráno si však uvedomíte, že je to jeden z najbohatších mužov sveta a ťahá za nitky mnohých najmocnejších ľudí sveta. Teraz ste znepokojení. Stručne povedané, také to je čítať novú knihu Billa Gatesa „Ako zabrániť ďalšej pandémii“.

Tím Gates GERM

Pravdepodobne ste už počuli, že Svetová zdravotnícka organizácia sa pokúša prevziať kontrolu nad globálnym pandemickým monitorovaním a reakciou a napokon aj nad všetkými rozhodnutiami v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Vedeli ste však, že Bill Gates, najväčší donor WHO (ak skombinujete financovanie z jeho nadácie a GAVI), má tiež v úmysle zohrať kľúčovú úlohu v tomto prevzatí?

Ako Gates vysvetľuje vo videu na začiatku Corbettovej správy, buduje tím pre reakciu na pandémiu pre WHO, nazvaný „Global Epidemic Response & Mobilization“ alebo GERM Team. Tento tím bude pozostávať z tisícok odborníkov na choroby pod dohľadom WHO a bude monitorovať národy a rozhodovať o tom, kedy pozastaviť občianske slobody, aby sa zabránilo šíreniu choroby. 3)

Žiaľ, ako poznamenal moderátor „Rising“ Kim Iversen vo vyššie uvedenej kompilácii videa, ak nás COVID-19 niečo naučil, je to to, že zastaviť šírenie vírusu je viac-menej nemožné, bez ohľadu na to, aké drakonické pravidlá sú. Medzitým sú vedľajšie účinky blokád a odstávok podnikov mnohoraké.

Zdravie ľudí trpí nedostatkom zdravotnej starostlivosti. Depresie a samovraždy raketovo narástli. Ekonomiky skrachovali. Vzrástla násilná kriminalita. Tucker tiež poukazuje na nesprávny predpoklad Gatesovho plánu prevencie pandémie, pričom uvádza: 4)

„Táto teória kontroly vírusov – predstava, že svalová populácia spôsobí, že sa prevládajúci vírus stiahne do podriadenosti a zmizne – je úplne novým vynálezom, mechanizáciou primitívneho inštinktu“.

Kiahne zaujímajú jedinečné postavenie medzi infekčnými chorobami ako jediné postihujúce ľudí, ktoré sa podarilo vyhubiť. Sú na to dôvody: stabilný patogén, skvelá vakcína a sto rokov sústredenej práce v oblasti verejného zdravotníctva. Stalo sa tak nie v dôsledku blokád, ale v dôsledku starostlivého a trpezlivého uplatňovania tradičných zásad verejného zdravia.

Pokus rozdrviť respiračný vírus univerzálnym vyhýbaním sa by mohol byť horší, ako umožniť, aby sa jeho endemita rozvinula v celej populácii.

Gatesova deštruktívna chamtivosť

Počas COVID sme v podstate vymenili falošnú ochranu proti jednej veci za množstvo iných chorôb, ktoré sú z dlhodobého hľadiska oveľa horšie. Teraz chce Gates a WHO urobiť z tejto katastrofálnej stratégie normu.

Opäť vidíme, že Gates v podstate platí WHO, aby diktovala, čo musí svet urobiť, aby mu zarobil kopu peňazí, pretože vždy výrazne investuje do samotných „riešení“, ktoré svetu predstavuje. Hoci si vybudoval povesť filantropa, jeho činy sú samoúčelné a príjemcovia jeho „štedrosti“ skončia často horšie ako predtým.

Príklad: Po 15 rokoch sa Gatesov projekt Zelenej revolúcie v Afrike (AGRA) ukázal ako obrovský neúspech. 5)  Gates sľúbil, že projekt „zdvojnásobí výnosy a príjmy pre 30 miliónov farmárskych domácností do roku 2020“.

Táto falošná prognóza bola vymazaná z webovej stránky AGRA v júni 2020 po tom, čo hodnotenie Tuft University odhalilo, že hlad sa v skutočnosti zvýšil o 31%. 28. februára 2022 prvá hodnotiaca správa 6) potvrdila zlyhanie AGRA.

Dvojitý útok globalistov na národnú suverenitu

Ale vráťme sa k plánu globalistov prevziať globálnu kontrolu prostredníctvom riadenia biologickej bezpečnosti, pokúšajú sa to urobiť dvoma rôznymi spôsobmi. Ak nedokážeme odraziť oba útoky, skončíme pod totalitnou vládou.

Prvý útok prichádza vo forme dodatkov 7)  k Medzinárodným zdravotným predpisom (IHR). Druhý útok prichádza na základe novej medzinárodnej pandemickej zmluvy s WHO.

Počnúc prvou stratégiou prevzatia, ako to čítate, krajiny na celom svete sú v procese hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k MZP. 8)

Do 28. mája 2022 Svetové zdravotnícke zhromaždenie ukončí hlasovanie o týchto zmenách a doplnkoch a ak budú schválené, v novembri 2022 budú uzákonené do medzinárodného práva.

MZP, ktoré boli prijaté v roku 2005, splnomocňuje WHO na vyhlásenie stavu núdze v oblasti verejného zdravia medzinárodného záujmu (PHEIC). 9)

Ide o špeciálnu právnu kategóriu, ktorá umožňuje WHO iniciovať určité zmluvy a postupy vrátane zmlúv o liekoch a vakcínach. Zatiaľ čo IHR už priznáva WHO výnimočnú právomoc nad globálnou zdravotnou politikou, podľa súčasných pravidiel musia členské štáty súhlasiť s odporúčaniami WHO.

Toto je kľúčová funkcia, ktorá je predmetom revízie. Podľa nových dodatkov by WHO mohla vyhlásiť PHEIC v členskom štáte na základe námietky tohto štátu. Zmeny tiež zahŕňajú postúpenie kontroly regionálnym riaditeľom WHO oprávneným vyhlásiť stav núdze v oblasti verejného zdravia regionálneho záujmu (PHERC). Stručne povedané,

dodatky k IHR zavádzajú „globalistickú architektúru celosvetového zdravotného dohľadu, podávania správ a riadenia

varuje Robert Malone, Ph.D., 10) a my, verejnosť, nemáme v tejto záležitosti žiadne slovo.

Nemáme žiadny oficiálny spôsob, ako poskytnúť spätnú väzbu Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu, aj keď dodatky poskytnú WHO bezprecedentnú právomoc obmedziť naše práva a slobody v mene biologickej bezpečnosti. Neexistuje ani verejne dostupný zoznam toho, kto sú delegáti alebo kto bude hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

Zhrnutie navrhovaných zmien a doplnení MZP

Malone nedávno poskytol súhrn navrhovaných zmien MZP. 11)  Celkovo chce WHO zmeniť a doplniť 13 rôznych článkov MZP (články 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53 a 59), ktorých konečným výsledkom je tento : 12)

  1. „Zvýšený dohľad —Podľa článku 5 WHO vypracuje kritériá včasného varovania, ktoré jej umožnia zaviesť hodnotenie rizika pre členský štát, čo znamená, že môže použiť typ modelovania, simulácie a predpovedí, ktoré zveličujú riziko. z COVID-19 spred dvoch rokov. Keď WHO vytvorí svoje hodnotenie, oznámi ho medzivládnym organizáciám a ostatným členským štátom.
  2. Lehota 48 hodín —Podľa článkov 6, 10, 11 a 13 má členský štát 48 hodín na to, aby reagoval na hodnotenie rizika WHO a prijal alebo zamietol pomoc na mieste. V praxi sa však tento časový plán môže skrátiť na hodiny, čo ho prinúti dodržiavať alebo čeliť medzinárodnému nesúhlasu zo strany WHO a potenciálne nepriateľských členských štátov.
  3. Tajné zdroje —Podľa článku 9 sa WHO môže spoliehať na nezverejnené zdroje informácií, ktoré ju povedú k vyhláseniu stavu núdze v oblasti verejného zdravia. Tieto zdroje by mohli zahŕňať Big Pharma, sponzorov WHO, ako je Gates Foundation a Gatesom založená a financovaná GAVI Alliance, ako aj ďalší, ktorí sa snažia monopolizovať moc.
  4. Oslabená suverenita —Podľa článku 12, keď WHO dostane nezverejnené informácie o údajnom ohrození verejného zdravia v členskom štáte, generálny riaditeľ môže (nemusí) konzultovať s núdzovým výborom WHO a členským štátom. Môže však jednostranne vyhlásiť potenciálnu alebo skutočnú núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu.

Právomoc generálneho riaditeľa nahrádza národnú suverénnu právomoc. To môže byť neskôr použité na presadzovanie sankcií voči národom.“

Keď zmeny prijme Svetové zdravotnícke zhromaždenie, štáty budú mať na ich odmietnutie len obmedzený čas – šesť mesiacov. Tým by sme sa dostali do novembra 2022. Každá krajina, ktorá tieto dodatky oficiálne neodmietne, nimi bude právne viazaná a každý pokus o ich odmietnutie po uplynutí šesťmesačnej lehoty bude neplatný.

Útok č. 2: Pandemická zmluva WHO

Druhým pokusom o získanie globálnej kontroly je medzinárodná pandemická zmluva s WHO. Medzivládny vyjednávací orgán (INB) bol zriadený ako podsekcia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v decembri 2021 13) na účely vypracovania a prerokovania tejto novej zmluvy o pandémii.

Stručne povedané, WHO chce, aby jej vedenie pandémie bolo trvalé. Potom môže rozšíriť svoju moc do systémov zdravotnej starostlivosti každého národa a nakoniec zaviesť univerzálny alebo „socialistický“ systém zdravotnej starostlivosti ako súčasť Veľkého resetu.

Zatiaľ čo o univerzálnom systéme zdravotnej starostlivosti založenom na WHO sa v súčasnosti nediskutuje, existujú všetky dôvody na podozrenie, že je to súčasť plánu. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus už skôr uviedol, že jeho „ústrednou prioritou“ ako generálneho riaditeľa je posunúť svet smerom k univerzálnemu zdravotnému pokrytiu. 14)

A vzhľadom na to, že WHO zmenila svoju definíciu „pandémie“ na „celosvetovú epidémiu choroby“, 15) bez pôvodnej špecifickosti závažného ochorenia, ktoré spôsobuje vysokú chorobnosť, 16 , 17 by sa dalo prispôsobiť kritériu pandémie takmer čokoľvek.

Problém tejto zmluvy je, že jednoducho nemôže fungovať. Celý predpoklad tejto pandemickej zmluvy je, že „spoločná hrozba si vyžaduje spoločnú reakciu“. Ale daná hrozba nie je takmer nikdy rovnomerne zdieľaná medzi regiónmi.

WHO má v úmysle odstrániť individualizovanú medicínu a poskytnúť všeobecné pravidlá o tom, ako sa má riešiť daná hrozba, čo môže viesť len k zbytočnému utrpeniu – nehovoriac o strate individuálnej slobody.

Vezmite si napríklad COVID-19. Nielenže riziko COVID nie je rovnaké pre ľudí v New Yorku a vo vnútrozemí Austrálie, nie je to ani rovnaké pre všetkých ľudí v týchto oblastiach, keďže COVID do veľkej miery závisí od veku a základných zdravotných stavov.

WHO trvá na tom, že liek je rovnaký pre každého a všade, no riziká sa značne líšia v závislosti od národa, regiónu, regiónu, osoby k osobe. Majú v úmysle odstrániť individualizovanú medicínu a poskytnúť všeobecné pravidlá o tom, ako sa má riešiť daná hrozba, čo môže viesť len k zbytočnému utrpeniu – nehovoriac o strate individuálnej slobody.

Ste pripravení postúpiť všetky právomoci skupine pod vedením Gatesa?

Na záver, Gatesov tím GERM bude tým, kto bude mať právomoc vyhlásiť pandémie a koordinovať globálnu reakciu. 18)  Ste pripravený postúpiť všetku autoritu nad svojím životom, zdravím a živobytím takým ako Gates? Dúfam, že nie.

Gates je dva roky pozadu za všetkými ostatnými, no napriek jeho zjavnej neschopnosti interpretovať ľahko dostupné údaje chce teraz moc diktovať zdravotné pravidlá celému svetu. To nesmieme dopustiť.

Pripojte sa ku globálnej kampani #StopTheWHO

Bude si to vyžadovať globálnu reakciu, ktorá zabráni týmto dvom uchopeniam moci, počnúc pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi MZP, o ktorých hlasuje Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Za týmto účelom Svetová rada pre zdravie spustila globálnu kampaň #StopTheWHO. Zapojiť sa môžete takto: 19)

dr. Joseph Mercola

Poznámky

Pôvodným zdrojom tohto článku je Mercola

Redakčné upozornenie: Za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor alebo pôvodný zdroj. Portál SKsprávy publikuje aj názory, ktoré nemusia odrážať stanovisko redakcie alebo jej vydavateľa. Robíme tak z úcty k ústavnej hodnote názorovej plurality, ktorá prispieva k posilneniu demokracie ako otvorenej platformy pre slobodnú výmenu názorov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings