Doma neplatí dane z príjmu, čerpá paušál na hotel, hoci žije v Bruseli. Europoslankyňa Veldová prišla na Slovensko monitorovať stav právneho štátu

Monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva zriadenej v rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) prišla na Slovensko skúmať naše pokroky v oblasti právneho štátu. Komisiu vedie holandská europoslankyňa Sophie in ‘t Veldová. Pozreli sme sa na jej politický profil a ostali sme v nemom úžase.

Angažovaná progresívna politička, feministka, podporovateľka migrácie a rodovej agendy  Sophie in ‘t Veldová (1963) napísala Európsky preukaz totožnosti, politický pamflet o európskom spoločenstve hodnôt v ťažkých časoch. Holandský portál OPZIJ sa jej spýtal na práva žien a homosexuálov v Európe, kolegialitu v Bruseli, ale predovšetkým na identitu Sophie.

Väčšina európskych krajín dosahuje pokrok v oblasti práv žien a homosexuálov, ale my (pozn. Európa ako celok) tam ešte nie sme, hovorí Sophie in ‘t Veldová. “Poľská vláda chce úplný zákaz potratov, ktorý je nielen nemorálny, ale aj nezákonný,” hovorí politička, ktorá používa cirkevnú kategóriu, hoci je bojovníkom proti…..

Okrem toho si myslí, že je ešte potrebné veľa vyrovnať pre ženy na trhu práce. Tvrdí, že dokonca v Holandsku sú v tejto progresívnej rodovej agende „pozadu“. Pre dlhoročných europoslancov je typická strata súdnosti a kontaktu s realitou, preto neustále navyšujú latku ambicióznosti.

Tvrdí, že  „migrácia je pre Holandsko príležitosťou a EÚ je potrebná!“ 

Typická predstaviteľka fanatickej oddanosti bližšie nešpecifikovaných  „európskych riešení“. Podľa nej  migrácia klesá, otvorené hranice sú vraj skvelé a migranti pomôžu jej rodnému Holandsku. Každý, kto si myslí niečo iné, je niečo ako triedny nepriateľ – chce „posilniť neefektívnu Európu národných štátov“.

Presadzuje riadenú migráciu. Nielen z ideologického hľadiska, ale aj ekonomicky. Výrokom „Poďme teda viesť diskusiu o migrácii na základe faktov, ako je napríklad skutočnosť, že na obsadenie našich voľných miest potrebujeme ľudí,“ priznáva ekonomické motívy pre migráciu, ktorú európsky mainstream zatiaľ skrýva za pomoc utekajúcim v núdzi…

Doma neplatí daň z príjmu

So  Sophie in ‘t Veldovou sa spájajú aj prízemné témy, konkrétne kauza čerpania parlamentných náhrad nákladov na hotel

Politici Dion Graus (PVV) a Theo Hiddema (FVD) upozornili na „denné diéty “, ktoré poberala líderka strany D66 Sophie in ‘ t Veldová. V tomto prípade na hotelové pobyty, ktoré sa neuskutočnili, pretože holandská politička má trvalý pobyt v Bruseli.

Navyše Ton F. van Dijk, holandský televízny investigatívny novinár a bloger, nositeľ viacerých ocenení  zistil, že politička D66 je jediná z jej skupiny, ktorá v Holandsku neplatí daň z príjmu. Prominentná politička D66 v dôsledku toho, že trvale žije v „daňovom raji“ v Bruseli, pätnásť rokov nijako neprispievala do verejného rozpočtu „svojej“ domovskej krajiny, za ktorú kandidovala do Európskeho parlamentu.

Líderka európskej strany Sophie in ‘t Veldová (D66) získala v roku 2018 príspevok na výdavky vo výške 27 840 eur okrem iného za náklady na hotel v Bruseli. Ide o náhradu, ktorá je podľa Európskeho parlamentu konkrétne určená na náklady na pobyt v Bruseli počas schôdzí.

Veldová pritom trvale žije v belgickom hlavnom meste už od roku 2005. V dôsledku toho jej v zásade nemusia vzniknúť vysoké náklady na ubytovanie vo vlastnom mieste bydliska. Otázka znie, prečo by zásadová politička mala poberať dotáciu na ubytovanie v hoteli?

Veldová, podobne ako všetci ostatní poslanci Európskeho parlamentu, dostáva príspevok na čisté výdavky 320 eur za oficiálny pracovný deň v Bruseli alebo Štrasburgu, dvoch miestach európskych schôdzí.

Európsky parlament o náhrade výdavkov hovorí: „Parlament vypláca paušálne náhrady za ubytovanie a súvisiace výdavky vo výške 320 EUR za každý deň, počas ktorého sú poslanci prítomní na oficiálnej práci v Bruseli alebo Štrasburgu, za predpokladu, že podpíšu register, v ktorom uvedú svoju prítomnosť.”

A dôležité: „Náhrada je určená na náklady na hotel, stravovanie a ďalšie náklady,“ uvádza parlament na vlastnej webovej stránke .

Sophie in ‘t Veldová dostane odškodné 320 eur, iba ak sa zúčastní schôdzí napríklad v Bruseli. V tom prípade je kompenzácia určená okrem iného aj za drahé pobyty v hoteli. Hotel v belgickom hlavnom meste stojí aj 300 eur za noc a viac.

Podľa Európskeho parlamentu zaregistrovala Sophie in ‘t Veldová viac ako 98 percent všetkých hlasovaní v parlamente. V písomnej odpovedi na otázky HP/De Tijd o tom hovorí : „Pokiaľ ide o počet dní schôdzí, ktoré ste vypočítali: rok 2018 mi ukazuje 134 dní, z toho 47 v Štrasburgu.“

To znamená, že v roku 2018 bola politička skupiny D66 zaregistrovaná ako „prítomná“ na rokovaní v Bruseli najmenej 87 -krát. Celkove sa to len v tom roku týkalo náhrady 27 840 eur, ktoré prijala za náklady na ubytovanie v mieste jej vlastného bydliska, bez toho, aby v hoteli bývala.

Na porovnanie: jej kolegovia ako napríklad traja ďalší holandskí poslanci D66 Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy a Matthijs van Miltenburg, používajú príspevok na to, na čo je určený, pretože žijú v Holandsku, a preto často v Bruseli musia po mnohých stretávacích dňoch stráviť noc.

Mala si prilepšiť asi 417 600 eurami

Celkovo počas svojho 15-ročného členstva v Európskom parlamente získala In ‘t Veldová čiastku na náklady na ubytovanie v Bruseli, ktorá mohla dosiahnuť viac ako štyristotisíc eur v čistom, napokon 15-krát 27 840 eur je 417 600 eur . (Poznámka: toto je teda odhad založený na údajoch za rok 2018, ktoré poskytol samotný líder strany D66).

Celkovo In ‘t Veldová počas 15 rokov členstva v Európskom parlamente týmto spôsobom získala čiastku, ktorá mohla predstavovať viac ako štyristotisíc eur v čistom.

Veldová nesúhlasí so záverom, že zarobila „tony peňazí“ v dôsledku veľkorysej náhrady výdavkov na hotelové pobyty, ktoré sa neuskutočnili v jej vlastnom mieste bydliska.

Vedúca strany D66 píše, že má v Bruseli náklady na ubytovanie: „Ako som naznačila, od roku 1994 žijem v Belgicku. Denný príspevok je paušálny a nie je potrebné ho nijako odôvodňovať (…) Samozrejme, mám len náklady na ubytovanie v Bruseli. Náklady nezávisia od toho, aké je moje formálne PSČ (…) Váš záver, že som nazbierala „tony“, pre ktoré nie sú žiadne náklady, je nesprávny,“ suchopárne sa pokúšala vykrútiť z jasného usvedčenia dlhoročného neetického konania.

Z jej odpovede nebolo zrejmé, o aké konkrétne náklady na ubytovanie v Bruseli ide a o akú sumu sa jedná. Veldová sa alibisticky odvoláva na paušálnu náhradu bez povinnosti ju zdokladovať… Chabým pokusom o nejaký vágny argument bolo vysvetľovanie, že si pokrývala „dodatočné náklady v Holandsku z celkovej sumy“. Podľa nej zrátané a podčiarknuté sa jej „situácia preto nelíši od situácie kolegov“.

Svojsky si vyložila, že náhradu nákladov vynakladá na náklady na život a prácu na viacerých miestach.“ Upps!, asi jej ušlo, že nikoho nezaujíma jej domáca či liberálna aritmetika, pretože meritum je neoprávnené použitie nákladov, ktoré majú konkrétny účel, aj lokalizáciu.

Koniec koncov, podľa Európskeho parlamentu, na všeobecné výdavky „vyplývajúce z jej parlamentnej činnosti“, Sophie in ‘t Veldová okrem denného príspevku 320 eur dostáva príspevok na fixné výdavky vo výške 4513 EUR mesačne.

Záver: Vedúca strany D66 v ‘t Veld deklaruje’ náklady na život a prácu na viacerých miestach ‘(ako sama hovorí) v Holandsku zo všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu na fixné náklady.

Misia progresívcov na Slovensku – kladivo na čarodejnice

A takáto osoba  prišla ako panna orleánska v pozícii vedúcej delegácie Monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva zriadenej v rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) skúmať na Slovensko stav právneho štátu, porušovanie pravidiel a európskych hodnôt.

Samozrejme nezabudla vyjadriť znepokojenie nad korupciou, o ktorej jej rozprávali len vládni politici a provládni nominanti. Pri spoločnom úsilí okiadzať Slovensko sa im mentorsky odvďačila potešením z toho, že na Slovensku došlo za uplynulých niekoľko rokov k značnému pokroku v oblasti právneho štátu.

Táto veľká demokratka sa však neobťažovala stretnúť sa so slovenskou politickou opozíciou, hoci to donedávna patrilo k povinnej jazde v rámci štandardnej férovej politickej kultúry vypočuť si obe strany. Kritizovala ju za to aj europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD), ktorá sama bola v minulosti členkou LIBE.

Aj Peter Pellegrini ostro kritizoval postup monitorovacej skupiny a odignorovanie opozície. Servítky pred ústa si nedal a vyzval premotivovanú europoslankyňu na odchod zo Slovenska.

Vysvetľuje: „Rozhodla som sa pokryť dodatočné náklady v Holandsku z celkovej sumy. Zrátané a podčiarknuté, moja situácia sa preto nelíši od situácie kolegov. Náhrada nákladov sa preto vynakladá na náklady na život a prácu na viacerých miestach. “

Ale je to tak? Koniec koncov, podľa Európskeho parlamentu, na všeobecné výdavky „vyplývajúce z jej parlamentnej činnosti“, Sophie in ‘t Veld okrem denného príspevku 320 eur dostáva príspevok na fixné výdavky vo výške 4513 EUR mesačne. Okrem toho dostáva aj samostatný príspevok na cestovanie za pracovné návštevy našej krajiny.

Z podkladovej správy teda vyplýva, že  Sophie in ‘t Veld’ just ‘platí za hotelové pobyty v Holandsku z príspevku na fixné náklady 4513 eur mesačne. Niekoľko príkladov z roku 2018:

Hotelový pobyt v NH Hotel Amsterdam (29. júla), 337,06 eura, Mercure Hotel Groningen (14. augusta), 95,65 eura a Holiday Inn Hotel Haag (27. septembra), 150,55 eura. S popisom: „Prenos do Sophie in ‘t Veld’.

Záver: Vedúca strany D66 v ‘t Veldová deklaruje ‘náklady na život a prácu na viacerých miestach’ (ako sama hovorí) v Holandsku zo všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu na fixné náklady.

Veldová v reakcii uznala: „Od roku 2005 mám dom v Bruseli. Spadám preto pod belgické daňové úrady,“ povedala politička D66. Vďaka tomu zaplatí približne 25 percent daň z príjmu. Líderka strany D66 o tom lakonicky uviedla: „Belgické daňové úrady k tomu môžu pridať dodatočný poplatok, ale zatiaľ tak neurobili.“

-red1-

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/analyza/doma-neplati-dane-z-prijmu-cerpa-pausal-na-hotel-hoci-zije-v-bruseli-europoslankyna-veldova-prisla-na-slovensko-monitorovat-stav-pravneho-statu/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings