EÚ ako free LGBTQI zóna. Podľa uznesenia Európskeho parlamentu

Propaganda a ideológia v Bruseli nemajú oddych ani počas pandémie. Europoslanec Hojsík (PS) oznámil radosť nad tým, že liberáli prichádzajú s nápadom na vyhlásenie EÚ za „LGBTI Freedom zónu“. Vzápätí Európsky parlament (EP) vo štvrtok 11.marca už prijal nelegislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého vyhlásil celú Európsku úniu za zónu slobody pre LGBTIQ osoby. Poslanci tak reagovali na údajne „zhoršujúcu sa situáciu“ v oblasti práv sexuálnych menšín v niektorých krajinách EÚ, kde ukotvili precíznejšiu právnu ochranu detí pred upieraním ich práva na matku a otca.

Uznesenie, za ktoré hlasovalo 492 poslancov, 141 bolo proti a 46 sa zdržalo, je do veľkej miery reakciou na vývoj v Poľsku, kde samosprávy na úrovni obcí, okresov či vojvodstiev vyhlásili zóny bez LGBTI ideológie.

Uznesenie sa tiež venuje Maďarsku, kde vlani v decembri parlament prijal ústavné zmeny, ktoré chránia deti pred ich zverovaním do spolužitia tzv. transrodových osôb. EÚ podobné opatrenia naopak definuje ako obmedzovanie práv tejto skupiny na rodinný život. Pred dvoma rokmi vyhlásili  poľskú župu Świdnik za „zónu bez ideológie LGBTI“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia – skupina angažovaných europoslancov. foto: AFP (John Thys)

Postupné varenie žaby v EP

Europoslanci už v decembri 2019 vyzvali Európsku komisiu, aby odsúdila akékoľvek verejné prejavy diskriminácie príslušníkov LGBTI komunity vrátane vytvárania „zón bez LGBTI osôb“ v Poľsku. Vyzvali tiež poľské orgány, aby odsúdili túto podľa nich „diskrimináciu LGBTI“ osôb. Vo februári liberálna frakcia Obnovme Európu (Renewe Europe) požiadala vedenie EP, aby túto tému zaradilo na marcové plenárne zasadnutie.

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu (EP) za Progresívne Slovensko na sociálnej sieti ohlásil najnovšiu iniciatívu frakcie liberálov Renew. V duchu neomarxistickej gender ideológie chcú liberáli vyhlásiť Európsku úniu za „free LGBTI zónu“. V slovníku politickej korektnosti je to preklad  „miesta tolerancie“ pre všetkých.

Ilustrácia – poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík (Progresívne Slovensko). foto: facebook

Hojsík v stredu na fejsbúkovom stránke vyhlásil, že segregácia v oblasti sexuálnych menšín je stále v EÚ údajne realitou. Iniciatíva liberálnych europoslancov je reakciou na iniciatívu mnohých poľských miest odmietajúcich LGBTI propagandu na verejných priestranstvách, známu ako pride pochody. Podľa „hrdého progresívca“ Hojsíka „od roku 2019 sa niekoľko miest vyhlásilo za LGBTI free zóny, teda ako tvrdia miesta, kde LGBTI ‚ideológia‘ nie je vítaná.“  Európski liberálni progresivci sa obávajú, že by takéto miesta by mohli byť vzorom pre celú EÚ.

Progresívci v čele “pokorku”

Hojsík presviedča, že  sexuálna orientácia nie je žiadna ideológia. „Je to identita človeka. To je akoby sme za hranice mesta vyhadzovali napríklad všetkých, ktorí majú napríklad modré oči. To nie je Európa 21. storočia, ale stredovek.“ V tomto pán europoslanec zavádza, alebo priamo klame. Sexuálna orientácia je jedna vec, ale druhá je jej propaganda cez gender agendu, čo už ideológia je. Pracuje totiž s dogmami a axiómami ako „slobodná voľba pohlavia“ podľa pocitu a nie podľa biologických znakov.

Eurposlanec Hojsík pokračuje vo svojom angažovanom ideologickom zanietení a oznamuje nám, že je rád, že liberálna frakcia Renew Europe , ktorej je členom, „prichádza s návrhom na vyhlásenie Európskej únie za LGBTI Freedom zónu.“  Hojsík pokračuje vo svojom angažovanom ideologickom zanietení a oznamuje nám, že je rád, že liberálna frakcia Renew Europe , ktorej je členom, „prichádza s návrhom na vyhlásenie Európskej únie za LGBTI Freedom zónu.“ 

Liberál vysvetľuje zámer iniciatívy: „Jednoducho povedané, chceme, aby sa Európa stala miestom tolerancie (pozn. akoby takýmto miestom nebola). Aj my v Progresívnom Slovensku chceme, aby sa Slovensko stalo miestom, kde sú všetci, bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu, pohlavie či rod rešpektovaní a prijímaní,“ dodal. Proti tomu ale predsa nik nenamieta, stačí rešpektovať Ústavu SR a rovnosť práv všetkých bez pozitívnej diskriminácie, čiže ideologického zvýhodňovania rôznych akože prenasledovaných skupín.

Ilustrácia – gender ideológia nenápadne presakuje do propagandy

Pohľad do zákulisia gender ideológie

Každá totalitná ideológia v minulosti najskôr postavila tézu o útlaku, aby potom revolučne bojovala za práva utláčaných a diskriminovaných, ktorými boli napr. podľa národných socialistov Nemci a podľa  komunistov proletariát. Nacisti vlastne realizovali pozitívnu diskrimináciu Židmi utláčaných Nemcov spôsobom, ktorý nazvali Konečné riešenie. Komunisti (internacionálni socialisti) zase pozitívne diskriminovali proletariát v intenciách učenia Marxa a Lenina. Ako nám uviedol Pavel Fendek, autor knihy o metódach neomarcistickej ideológie, súčasní neomarxisti zamenili robotnícky proletariát marxistov za rôzne menšiny, vrátane sexuálnych. „A podobne ako marxisti aj súčasní neomarxisti rozdávajú práva svojmu proletariátu“.

To, že analytik Inštitútu národnej politiky má pravdu, dokazuje aj samotná iniciatíva politickej skupiny Renew. Skupina liberálov ostentatívne vyhlásila dogmu, že

Tvrdenie: Segregácia je v EÚ stále realitou

Touto „realitou“ v celej únii majú byť sporadické LGBTI no zóny v konzervatívnom Poľsku, teda miesta, kde občania nechcú, aby sa verejný priestor zneužíval na propagovanie gender ideológie.

To by sa nemalo oficiálne diať ani podľa slovenských zákonov.  Prvý článok našej Ústavy hovorí, že „Slovenská republika sa neriadi nijakou ideológiou, ani náboženstvom“.

Európskych liberálov, ktorí presadzujú neomarxistické ideológie genderu, radikálneho feminizmu, multikulturalizmu atď, rozdráždila obrana konzervatívcov v Poľsku. Tvrdia, že „nielen v reakcii na zóny bez ideológie LGBTI v Poľsku“, ale vraj aj „srdečný akt podpory LGBTIQ osôb v Európe, hlasný krik, ktorý zaznie v každom kúte európskych miest a vidieka:  ‘Vaše slobody zvíťazia!'” – sú dôvodom pre ďalšiu masovú kampaň.

Sloboda ľudí LGBTIQ v Európe zvíťazí. Hurá, hurá, hurá…

DOKUMENT:

Dnes, dva roky po vyhlásení prvej „zóny bez ideológie LGBTI“ v poľskom Świdniku, bude Európsky parlament hlasovať o rezolúcii o vyhlásení Európskej únie za zónu slobody LGBTIQ. Práva a sloboda LGBTIQ ľudí sú napadnuté vo viacerých členských štátoch EÚ. Je smutné, že diskriminácia, nenávistné prejavy a fyzické útoky proti LGBTIQ ľuďom nie sú ničím novým. Aj keď sa ochrana osôb LGBTIQ celkovo v posledných desaťročiach posilnila, v súčasnosti sme svedkami nárastu štátom honby za čarodejnicami proti takzvanej „ideológii LGBTIQ“. 

Dnes každý tretí občan Poľska žije v „zóne bez ideológie LGBTI“. Koľko z nich sa identifikuje ako LGBTIQ? Koľko z nich sú ľudia, ktorí skrývajú svoju identitu, žijú v neustálom strachu z toho, že niekto zistí, kto v skutočnosti je a koho skutočne miluje? Koľkí z nich nikdy v obave pred inštitúciami, ktoré ich majú chrániť, nikdy nehlásia LGBTIQ-fóbické útoky, šikanu alebo nenávistné prejavy? Koľko z nich prežije život v klamstvách kvôli štátnemu spoločenskému tlaku, ktorý sa drží „normálnosti“? Hovoríme o mnohých tisícoch ľudí, ktorí žijú v strachu a je im upierané právo žiť svoj život na slobode. Mrazivá myšlienka. Nemôže sa stať, že kúsok syra s osvedčením o pôvode je lepšie chránený ako veľa našich európskych spoluobčanov. Ako správne uviedla Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave únie v Európskom parlamente v roku 2020: „Zóny bez LGBTI sú zóny bez ľudskosti a v našej únii nemajú miesto.“

Signatári

  • Pierre Karleskind – iniciátor rezolúcie (Francúzsko)
  • Sophie in’t Veld – spravodajkyňa uznesenia (Holandsko)
  • Liesje Schreinemacher – podpredsedníčka medziskupiny LGBTI (Holandsko)
  • Karen Melchior (Dánsko)
  • Moritz Körner (Nemecko)
  • Irène Tolleret (Francúzsko)
  • Nicolae Ştefănuță (Rumunsko)
  • Radka Maxová (Česko)
  • Maite Pagazaurtundua (Španielsko)
  • Karin Karlsbro (Švédsko)

Poľsko a Maďarsko ako zámienka

 

Aj keď je situácia v Poľsku najjasnejším a najzrejmejším príkladom štátom sponzorovanej homofóbie a transfobie, v Európe máme širší problém. Od maďarských transfobických zákonov až po homofóbne útoky v uliciach európskych hlavných miest. Od nenávistných prejavov online litovského člena Európskeho parlamentu po diskrimináciu a šikanu na školách a pracoviskách, sťažuje sa na ojedinelé prípady desiatka europoslancov z frakcie Renew Europe.

„Angažovanosť“ opäť v čele „pokroku“ a opäť bojom

Liberálna demokracia po rokoch oprašuje to, čo sme tu poznali v bývalom totalitnom režime: ideologickú angažovanosť v čele spoločenského „pokroku“. Sociálne práva nahradili sexuálne práva ako súčasť širokej ľudsko-právnej agendy, ktorej sa zmocnil bruselský ideologický mainstream.

Aktivisti-europoslanci zo skupiny Renew sa vzájomne burcujú a vo výzve naliehajú na potrebu viac, než len slov. Podobne ako boľševici samovíťazili nad triednou nespravodlivosťou, súčasní progresívci kráčajú uznesením „na ceste k víťazstvu slobody nad nenávisťou v celej Európskej únii“. A tak ako komunisti prinášali „slobodu“ pracujúcim, tak moderní liberáli ohlasujú sexuálnu slobodu: „Sloboda byť tým, kým si. Sloboda milovať. Sloboda hrdo vlastniť svoju sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Slobodu nebojácne kráčať po európskych uliciach“. Nakoniec neostali nič dlžní svojej povesti salámovej metódy a výzvu zakončili „slobodou budovať si vlastnú rodinu“ pre LGBTQI komunitu.

Malá pokroková skupinka na čele pokroku nám v duchu ľavičiarskych bojových tradícií všetkým  oznámila, že

Európsky parlament bude viesť tento boj, ale je to boj, ktorý nemôže vyhrať sám

Táto 1,3%-ná skupina desiatich europoslancov nakoniec vyzývala „dediny, malé a veľké mestá, hlavné mestá, vidiecke a mestské regióny, organizácie, školy a spoločnosti z celej Európy“, aby sa pripojili k Európskemu parlamentu na tejto ceste a vyhlásili sa za zóny slobody LGBTIQ.

Európsky parlament je dlhodobo kriticky nastavený voči konzervatívnej vláde v Poľsku. V novembri 2020 sa ohradil rezolúciou voči poľskému opatreniu na elimináciu umelého prerušenia tehotenstva. Neomarxistická a feministická gender ideológia túto problematiku podávajú ako právo na umelé prerušenie tehotenstva, čo je z pohľadu prolife životnej filozofie neprijateľné. EÚ kritizovala Poľsko aj za proces dekomunizáciu súdov, čo únia označila za útok na právny štát a porušenie hodnôt EÚ. Brusel rovnako kritizuje Maďarsko za jeho antimigračnú politiku.

Analytik a autor Fendek: Liberálna demokracia je diktatúra menšín

 

 

 

 

Informačné pozadie k téme

Zóny bez LGBT (poľsky: Strefy wolne od LGBT )  alebo zóny bez ideológie LGBT sú obce a regióny Poľska, ktoré vyhlásili ideológie LGBTI na svojom území za neprijateľné s cieľom nepovoľovať LGBTI pochody, tzv. geypridy.

Od júla 2020 Európska únia odmieta financovanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu obciam, ktoré prijali vyhlásenia bez LGBT. Poľsko je jediným členským štátom, ktorý má výnimku z Charty základných práv, ktorú podpísalo pri svojom pristúpení k EÚ v roku 2004.

-RED1-

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/svet/eu-ako-free-lgbtqi-zona-podla-uznesenia-europskeho-parlamentu/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings