Európsky digitálny Covid pas ako priepustka na slobodu

Voľnejšie cestovanie v čase letných prázdnin. Aj na túto možnosť chcú politici sveta nalákať ľudí, aby sa podvolili očkovaniu proti Covid-19 a získali medzinárodný digitálny covid pas. Ten by im mal umožniť slobodnejšie cestovať a mať voľný prístup na športové či kultúrne podujatia. Hlavným problémom je však nedostatok potvrdených dôkazov, že očkovaní ľudia nebudú ďalej roznášači vírusov. Do konca marca má Európska komisie predostrieť konkrétne návrhy na zavedenie digitálneho  zeleného covid pasu. Podľa agentúry Reuters Komisia zverejní podrobnosti legislatívneho plánu  17. marca.

Plán má mnoho kritikov

Plán má mnoho kritikov, vrátane ľudsko-právnej dimenzie, keďže môže vytvoriť občanov dvoch kategórií. A to v stave, keď objektívne nemôžu mať všetci ľudia na planéte rovný prístup v rovnakom čase k očkovacím látkam. Navyše existuje mnoho kontraindikácií vylučujúcich očkovanie ako tehotenstvo, či plánované rodičovstvo. Taktiež neexistujú vakcíny pre deti a mládež, ktoré by v lete s rodičmi zrejme chceli tiež cestovať na dovolenku. Nakoniec je tu značná skupina antivaxerov, ktorí buď z princípu alebo náboženského presvedčenia odmietajú očkovanie. Štáty navyše považujú za dostačujúce kvórum cca 70% zaočkovanej populácie na získanie kolektívnej imunity.

Ďalším vážnym problémom je ochrana osobných údajov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že návrhy preukazu, ktorý by mal „rešpektovať ochranu údajov, bezpečnosť a súkromie“, preloží komisia ešte v priebehu marca. Na svojom tweete vyjadrila presvedčenie, že digitálny zelený preukaz by mal uľahčovať život Európanov. „Cieľom je postupne im umožniť bezpečný pohyb v Európskej únii alebo v zahraničí – za prácou alebo cestovným ruchom,” uviedla.

Vedúci predstavitelia EÚ sa minulý týždeň dohodli, že budú pracovať na osvedčeniach o očkovaní, pričom krajiny južnej Európy vrátane Španielska a Grécka sa už toto leto usilujú uvoľniť cestovný ruch. Mnoho štátov oficiálne žiada dôkaz, že očkovaní ľudia nemôžu prenášať COVID-19 na ostatných. Niektoré krajiny, napríklad Francúzsko a Belgicko, namietajú, že uľahčenie cestovania iba pre zaočkovaných ľudí by bolo nespravodlivé.

ilustrácia: Getty Images

Bude pas uznávať len certifikované vakcíny?

Európska komisia svojim štandardným slovníkom uvádza, že sa bude usilovať vyhnúť sa diskriminácii občanov, ktorí nedostali očkovaciu látku, koordinovať bezpečnostné normy a pomôcť prepojiť národné zdravotné systémy. Nielen v prípade Slovenska, ale aj Maďarska, Srbska a ďalších krajín, zrejme aj Talianska či Rakúska bude na stole otázka uznávania vakcín, vrátane ruskej Sputnik V. Vláda Spojeného kráľovstva uviedla, že keď bude viac informácií o dopade vakcín, mohla by zaviesť systém, ktorý umožní očkovaným  ľuďom  slobodnejšie cestovať do zahraničia.

Do opatrení, ktoré sa opäť dotknú základných práv a slobôd vstupujú aj mocenské a globálne biznis záujmy. Aktivity hlásia aj zo zoskupenia najpriemyselnejších  krajín G7 so snahou o globálne presadenie jednotnej stratégie.

Medzičlánok: aj na očkovanie, aj na testy

Britský minister zdravotníctva Matt Hancock pre Sky News prezradil, že už 12. apríla bude zverejnená revízia medzinárodného cestovania. Cyprus medzitým oznámil, že umožní očkovaným Britom dovolenkovať v krajine bez obmedzení od 1. mája. Podmienkou je zaočkovanie „látkami schválenými Európskou agentúrou pre lieky“, pričom druhá dávka musí byť podaná najmenej sedem dní pred cestou, uviedol to cyperský námestník ministra cestovného ruchu Savvas Perdios. Cyprus má o prioritne o britských turistov eminentný záujem, pretože tvoria najväčší trh pre cyperský turistický priemysel, otrasený korona krízou ako aj ostatné európske dovolenkové destinácie. Toto odvetvie predstavuje asi 13% cyperskej ekonomiky, pričom príjmy v minulom roku klesli o 85%.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla, že cieľom plánovaného digitálneho nástroja bude poskytnúť dôkaz o tom, že osoba bola očkovaná, ale nielen to; „digitálny zelený preukaz“ tiež zobrazí výsledky testov u osôb, ktoré si vakcínu zatiaľ nemohli zaobstarať.

Aká bude cena za voľné cestovanie v budúcnosti?

Exekutíva EÚ si tlačí na vytvorenie celoeurópskeho systému, ktorý by zabránil „fragmentácii jednotného trhu bloku“. Brusel sa snaží udržať si dominanciu a zabrániť, aby si jednotlivé členské štáty uzavreli svoje dvojstranné dohody. Alebo sa vyhnúť tomu, aby sa presadil komerčný systém tretích strán. Na začiatku roka totiž niekoľko technologických spoločností oznámilo, že pracujú na zavedení „univerzálneho“ štandardu pre stav vakcinácie.

Pas, preukaz, certifikát alebo len „doklad“?

O názve sa zatiaľ diskutuje. Komisia sa však bráni tomu, aby sa digitálny preukaz nazýval „očkovacím pasom“. V Európe ešte stále dosť ľudí odmieta predstavu obmedzovania slobôd ľudí a diskriminácie kvôli očkovaniu, ktoré je dobrovoľné.

Aj keď sa dnes nezdá, že použitie digitálneho preukazu bude povinné, postupy Bruselu založené na stále sa uťahujúcej slučke túto možnosť v budúcnosti nevylučujú. Zámerom bude celoeurópska digitálna certifikácia pre zobrazovanie vakcín a stav výsledku testu COVID-19.  Európska únia, ktorá de fakto nemá občanov (obyvatelia sú občanmi členských štátov únie), môže cez covid pasy získať mocenskú hegemóniu nad najdôležitejším – ľudským – faktorom.

Opäť južania

Vo vnútri komisie opäť cítiť tlak na pomoc južným štátom (PIGS) ako sú Grécko a Španielsko, ktorých ekonomiky sa vo veľkej miere spoliehajú na cezhraničný cestovný ruch. Keďže leto sa blíži, minimálne môžeme očakávať dohodu o vzájomnom uznávaní dokumentácie o vakcínach. Vzhľadom na značnú neochotu časti verejnosti dať sa očkovať plány EU môžu byť súčasťou vakcinačnej stratégie a propagácie. Aj postoj slovenskej verejnosti k reštrikčným opatreniam naznačuje, že sociálny tlak rastie, keďže ľudia zle znášajú zákaz vychádzania.

Ďalšou otázkou je, ako rýchlo je možné uviesť do prevádzky plánovaný systém digitálnych certifikátov. S výhľadom na letné prázdniny, ktoré budú už o pár mesiacov, bude Komisia pod tlakom, aby rýchlo pracovala. Zároveň musí spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, aby zabezpečila fungovanie systému aj mimo EÚ.

Rizikové faktory „pasu“

V minulom roku sa mobilizovalo niekoľko európskych odborníkov na ochranu súkromia s cieľom vypracovať decentralizovaný štandard ochrany súkromia pre ďalší digitálny nástroj súvisiaci s korona vírusmi: aplikácie na sledovanie kontaktov napájané pomocou Bluetooth na odhad rizika expozície COVID-19. Niektoré členské štáty (napríklad Francúzsko ) sa síce rozhodli pre centralizovaný systém – napriek tomu, že sa spoločnosti Apple a Google rozhodli sledovanie kontaktov podporovať iba pre decentralizované aplikácie.

Pridal sa aj Apple s tým, že sprísňuje proces kontroly systému iOS okolo schvaľovania vakcín. Tvrdí, že vývojári budú musieť pred podaním takejto aplikácie spolupracovať so subjektmi uznanými orgánmi verejného zdravotníctva alebo s nimi spojenými spoločnosťami. Podľa  BBC Apple urobil zmenu „aby ste zistili, že tieto aplikácie zodpovedne zaobchádzajú s citlivými dátami a poskytujú spoľahlivú funkčnosť.”

Čo s našou  slobodou?

A tu je zatiaľ posledný veľký problém so základnými slobodami, na ktoré sme si zvykli a ku ktorým demokratický svet dospel po ťažkom a dlhom vývoji. Táto korona pandémia môže ničiť nielen niektoré životy, ale zlikvidovať aj kostru základných práv a slobôd, najmä pokiaľ ide o naše súkromie.

Európska únia pripravuje už niekoľko mesiacov pôdu pre očkovacie pasy. Spoločný prístup k vzájomnému uznávaniu dokumentácie o očkovaní je „nanajvýš dôležitý“, uvádza. Komisia ešte 19. januára žiadala, aby sa do konca januára dohodol „vhodný rámec dôvery“  umožniť certifikátom členských štátov rýchlu použiteľnosť v systémoch zdravotníctva v celej EÚ i mimo nej.

Za pozornosť stojí jeden z dôvodov pre „záznam o histórii očkovania“ každého jednotlivca – aby sa zabezpečilo „sledovanie možných nepriaznivých účinkov.“

Pas “aj na iné účely”

Druhým rizikovým faktorom, na ktorý poukazuje naša redakcia je nevylúčenie uvažovania „o použití očkovacích osvedčení na iné účely ako na ochranu zdravia“.

Rovnako nie je zrejmé ako sa ochráni totožnosť občanov EÚ a lekárske údaje, keď budú podliehať kontroly stavu očkovania.  Ľudí bude určite aj zaujímať  aj dôveryhodnosť subjektov ukladajúcich a spravujúce citlivé údaje o zdraví. Všetky tieto podrobnosti prídu  a môžu sa líšiť v závislosti od členského štátu aj od od implementácie systémov overovania certifikácie imunity.

V každom prípade by verejnosť mala mať oči na stopkách, pretože čo raz systém zavedie, to toho sa už ťažko zbavuje. Nezabudnite na stará pravdu, že sloboda sa ťažko nadobúda, ale ľahko stráca.

Prehľad postojov svetových predstaviteľov stručne

Dánsky minister financií Morten Bødskov očakáva, že „za tri, štyri mesiace bude korona digitálny pas pripravený na použite napríklad pri služobných cestách“. Opatrenie neprichádza bez jeho kontroverzie. „Pas“ predstavuje riziko vytvorenia samostatných kategórií ľudí v homogénnej spoločnosti: očkovaných a neočkovaných. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa niektoré krajiny vo svete dostanú k očkovacím látkam až v roku 2024. Francúzsko a Belgicko tiež poukázali na možnú diskrimináciu zavádzania covid „pasov“.

Nemecká etická rada, nezávislý orgán, ktorý radí vláde, odporučila, aby očkovaným neboli udelené žiadne zvláštne podmienky. Vyhlásila, že

v súčasnosti je neprijateľné zrušiť štátne obmedzenia občianskych slobôd

Zavedenie osobitných privilégií pre očkovaných by podľa etickej komisie mohlo podporiť „mentalitu širokých lakťov“, čo by mohlo viesť k nepokojom.  Rada však pripustila, že súkromným podnikom vrátane reštaurácií a kín nemožno zabrániť v uplatňovaní ich vlastných pravidiel!

V USA prezident Joe Biden požiadal vládne agentúry, aby preskúmali uskutočniteľnosť výroby digitálnych verzií očkovacích osvedčení. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis navrhol, aby EÚ presadila zavedenie spoločného očkovacieho osvedčenia, ktoré by mohlo pomôcť vytvoriť „rýchlu cestu“.

Univerzálny dokument, pravdepodobne digitálny, poskytujúci úradné dôkazy o tom, že niekto bol očkovaný proti koronavírusom alebo bol na ne testovaný, sa môže stať realitou v priebehu niekoľkých mesiacov.

Prezident Talianskej futbalovej federácie Gabriele Gravina sa stretol s vedeckými predstaviteľmi, aby rokovali o čiastočnom znovuotvorení štadiónov pre priaznivcov,  ktorí absolvovali obe dávky očkovania. Stratégia má podľa popredného talianskeho športového denníka La Gazzetta dello Sport pripraviť pôdu pre otvorenie Štadióna Olimpico v Ríme pre veľké zápasy

Vo Francúzsku, ktoré má vysokú mieru váhavosti vakcín, niekoľko kritikov uviedlo, že očkovacie pasy možno považovať za zadnú cestu k tomu, aby sa očkovanie stalo povinným, a premiér Jean Castex upozornil, že v dôsledku toho môžu vzniknúť právne problémy.

Bolo by prekvapujúce, keby bol očkovací preukaz povinný

Jean Castex, francúzsky premiér 

Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune proti tejto myšlienke namietal z dôvodu rovnosti, pretože vakcíny ešte nie sú ponúkané všetkým. “Sme veľmi neochotní,” povedal. “Bolo by šokujúce, že zatiaľ čo kampaň v celej Európe ešte len začína, pre niektorých existujú dôležitejšie práva ako pre ostatných.”

V Brazílii 10 z 11 sudcov najvyššieho súdu v decembri rozhodlo, že očkovanie môže byť nepriamo povinné, pretože umožní školám, verejnej doprave, nákupným centrám a reštauráciám požadovať dôkaz o očkovaní.

Teraz sa láme chlieb s opatreniami, ktoré sa nás všetkých dotknú. Verejnosť by preto mala vytvárať tlak, aby sme sa nedostali do obrazu, ktorý opisuje Zjavenie sv. Jána (Zjv.13-14):

 

 

 

-RED1-

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/?p=1507  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings